Kabinet versnelt uitgaven voor stikstofaanpak

Met het naar voren halen van ruim 750 miljoen euro uit het transitiefonds wil het kabinet de stikstofaanpak versnellen. Een groot deel wordt uitgetrokken om de PAS-melders aan een vergunning te helpen.

Kabinet+versnelt+uitgaven+voor+stikstofaanpak
© Dirk Hol

In een uitvoerige Kamerbrief geven de ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw) groen licht voor een groot aantal versnellingsvoorstellen van provincies om stikstof te reduceren. Nog dit jaar wordt voor deze voorstellen 229 miljoen euro uit het transitiefonds van 24,3 miljard naar voren gehaald en volgend jaar nog eens 275 miljoen. Voor de legalisering van de zogeheten PAS-melders trekt het kabinet versneld 250 miljoen euro uit.


Met de versnellingsplannen moeten de zogeheten gebiedsprocessen eerder kunnen starten. Uiterlijk in juli 2023 moeten de plannen af zijn en kan de uitvoering beginnen. Vooruitlopend op juli 2023 had minister Van der Wal de provincies dit voorjaar gevraagd om te komen met versnellingsvoorstellen.


Biologisch of natuurinclusief boeren

In de brief schrijven de ministers dat agrarisch ondernemers die biologisch of natuurinclusief boeren of op een andere manier koploper zijn in het bereiken van stikstof-, waterkwaliteits- en klimaatdoelen, een speciale plaats in de gebiedsplannen verdienen.Ook moet rekening worden gehouden met boeren die al forse inspanningen hebben geleverd. Zij moeten in de gebiedsplannen de ruimte krijgen. Met deze inzet geeft het kabinet gehoor aan een door de Tweede Kamer aangenomen motie van D66.


Bijdrage industrie

Het kabinet benadrukt dat in de gebiedsprocessen, naast een bijdrage van de landbouwsector, een evenredige bijdrage wordt verwacht van onder meer de industrie, mobiliteit en de lucht-, zee- en scheepvaart. Op de verduurzaming van deze sectoren wordt flink ingezet via onder andere het beleidsprogramma Klimaat en Energie. Denk hierbij aan aangescherpte emissienormen, de nieuwe personenauto’s die in 2030 emissievrij moeten zijn, en de maatwerkafspraken met de 10-20 grootste industriële CO2-uitstoters. Via deze en andere maatregelen wordt ook de uitstoot van stikstof gereduceerd.

Verder moeten leefbaarheid en economisch perspectief voor het platteland deel uitmaken van de gebiedsplannen. Na de zomer komt minister Staghouwer op verzoek van de Tweede Kamer met uitgewerkte plannen die boeren toekomstperspectief moeten geven.

Een deel van de voorstellen betreft innovaties op het boerenerf. Het kabinet vindt innovatie op het boerenerf een belangrijk onderwerp waarop versnelling mogelijk en nodig is. Het programma Innovatie op het Boerenerf draagt hier aan bij door het stimuleren van kennisoverdracht naar de individuele landbouwpraktijk met focus op stikstofreductie, kringlooplandbouw en verduurzaming landbouw.


Kwartiermaker

Na de zomer komt de kwartiermaker die voor het kabinet de kansen van innovatie voor de stikstofaanpak in kaart brengt met zijn advies. Vervolgens wil het kabinet met elke provincie individuele afspraken maken over het ter beschikking stellen van financiële middelen voor innovatie.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 6°
  95 %
 • Zondag
  11° / 7°
  85 %
 • Maandag
  12° / 9°
  90 %
Meer weer