Hogere heffing bij Wetterskip Fryslân

Om de begroting voor 2023 sluitend te krijgen, voorziet Wetterskip Fryslân een stijging van de tarieven voor watersysteembeheer met 7,3 procent en voor waterzuivering met 5,5 procent. In de jaren erna vlakt de stijging iets af tot rond 5,2 procent in 2027 voor watersysteembeheer en 2,7 procent voor de zuiveringskosten.

Hogere+heffing+bij+Wetterskip+Frysl%C3%A2n
© Nieuwe Oogst

De grootste uitdaging voor het Wetterskip blijft het inspelen op de klimaatverandering. Er komen meer lange periodes van droogte en grote hoeveelheid neerslag en piekbuien. Het watersysteem in Friesland is daar nog onvoldoende op ingericht. 'Wij blijven daarom investeren in maatregelen om water vast te houden, te bergen en te verdelen. Maar voor een deel zullen inwoners droogte en wateroverlast ook meer moeten accepteren', stelt het dagelijks bestuur.

Wetterskip Fryslân investeert de komende jaren in verbetering van de waterzuivering, het vervangen of renoveren van gemalen en regionale waterkeringen, en in het versterken van dammen en dijken langs de Waddenzee en IJsselmeer. Aanbestedingen hiervoor worden fors duurder door inflatie en stijgende rente, verwacht het schap.


Grote waternavel

'Onze opgaven nemen toe en daarmee helaas ook de kosten voor de ingezetenen', aldus dagelijks bestuurder en portefeuillehouder Financiën Bé de Winter. 'Naast inflatie, hogere rente en stijgende energiekosten hebben we voor 2023 te maken met enkele onverwachte uitgaven. Bijvoorbeeld de grote waternavel die steeds meer vaarten overwoekert. Het bestrijden daarvan kost veel tijd en geld.'Het dagelijks bestuur verwacht in 2023 een bedrag van 175 miljoen euro nodig te hebben om al het waterschapswerk te kunnen betalen. Een deel van de kostenstijging wordt gedekt uit de financiële reserves. Die dalen in de voorstellen van het dagelijks bestuur van 11,1 miljoen euro in 2023 naar 8,8 miljoen euro in 2024 voor systeembeheer en van 4,3 naar 3,8 miljoen euro voor zuiveringsbeheer. Verder verwacht het Wetterskip in 2023 voor 1,7 miljoen euro op de kosten te kunnen bezuinigen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  25° / 15°
  80 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer