BO Akkerbouw noemt stikstofplannen onhaalbaar

BO Akkerbouw maakt zich grote zorgen over het effect van het Nationaal Programma Landelijk Gebied op de Nederlandse akkerbouw. Met de omvang van de doelen en het korte tijdsbestek is de aanpak niet realistisch en verkeren boeren in onzekerheid, vindt de brancheorganisatie.

BO+Akkerbouw+noemt+stikstofplannen+onhaalbaar
© Persbureau Noordoost

Dat terwijl de doelen voor waterkwaliteit en klimaat nog moeten volgen. 'Er wordt gestrooid met doelstellingen en percentages die onhaalbaar zijn', stelt voorzitter Dirk de Lugt van Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw. 'Dit heeft grote impact op boerengezinnen en op de hele sector.'

Landbouwminister Henk Staghouwer en minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof stuurden op 10 juni de startnotitie voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en de brief 'Perspectieven voor agrarisch ondernemers' naar de Tweede Kamer.


47 procent stikstofreductie

Uit de NPLG-startnotitie blijkt dat veel akkerbouwers in een gebied zitten waar een stikstofreductie van 47 procent of meer is vereist. Het is nog onbekend wat de waterkwaliteitsdoelen en klimaatdoelen voor de telers in deze gebieden betekenen. De inzet van de Nederlandse akkerbouw op klimaat, plantgezondheid, biodiversiteit en precisielandbouw lijkt door de overheid in ieder geval niet te worden meegenomen in de plannen.


De Lugt merkt dat de plannen van de ministers hard zijn aangekomen in de hele landbouw. Volgens hem zorgen de plannen ervoor dat de toekomst van individuele bedrijven onzeker is. 'Vanwege de verwevenheid van de veehouderij en de akkerbouw raken de gebiedsdoelstellingen telers niet alleen direct, maar ook indirect. Er dreigt nu een kaalslag van het platteland. Ook staat door het ingrijpen in de primaire sector de verwerking van akkerbouwproducten onder druk.'


Plannen niet realistisch

BO Akkerbouw vindt dat de ministers onvoldoende rekening hebben gehouden met de grote impact van de plannen op individuele ondernemers en de ketens waarvan zij onderdeel zijn. 'Transities kosten tijd. De doelen en het voorgestelde tijdspad zijn niet realistisch en de aansluiting op de boerenpraktijk ontbreekt. Daarnaast zijn de economische gevolgen voor agrifoodketens en de economie als geheel onvoldoende meegewogen.'


De brancheorganisatie roept daarom het kabinet en de provincies op om zorgvuldigheid boven snelheid te kiezen. Dat kan volgens de organisatie alleen door een constructieve dialoog met de agrarische sector. Telers geven binnen BO Akkerbouw samen invulling aan een breed onderzoeksprogramma met aandacht voor duurzaam bodembeheer. Dat is de basis voor veel maatschappelijke opgaven.

'Vanuit de sector gezien zijn er volop mogelijkheden, maar het beleid moet daar wel de ruimte voor geven', stelt BO Akkerbouw. 'De perspectiefbrief van Staghouwer biedt daar openingen voor. Hierbij doelen we op de maatwerkaanpak in het mestbeleid en de teelt van biogrondstoffen. We gaan graag met de minister aan de slag om dit perspectief in de praktijk te brengen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  25° / 15°
  80 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer