NAV-voorzitter: 'Ecoregeling biedt akkerbouwer nauwelijks opties'

'De ecoregeling uit het Nationaal Strategisch Plan biedt nauwelijks opties voor akkerbouwers', stelt voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). 'Die geeft niet alleen een beperking van de mogelijkheden om het inkomen aan te vullen.'

NAV%2Dvoorzitter%3A+%27Ecoregeling+biedt+akkerbouwer+nauwelijks+opties%27
© Vidiphoto

Deze ecoregeling frustreert volgens De Jong ook de akkerbouwers die graag aan de doelen ervan willen bijdragen. 'Ze willen daar dan wel voor worden betaald, omdat het anders niet uit kan.' Hij reageert daarmee op de Kamerbrief die landbouwminister Henk Staghouwer vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde over het NSP, dat is de Nederlandse invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.



'Tot grote teleurstelling van de NAV zijn suggesties voor uitbreiding van de ecoregeling en pijler 2 met meer mogelijkheden voor akkerbouwers geheel ter zijde geschoven. We hebben oktober vorig jaar de noodklok geluid voor de akkerbouw: het voorgenomen beleid in het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn en het nieuwe GLB geven een sterke reductie van het akkerbouwareaal en het akkerbouwinkomen.'


Negatieve effecten

Deze noodkreet leidde tot een gesprek met de Tweede Kamercommissie, blikt De Jong terug. 'Het ministerie van LNV antwoordde vervolgens dat een en ander in de tweede praktijkproef zou worden meegenomen. We zien nu dat daar niets mee wordt gedaan. Na publicatie van het concept-NSP zijn veel zienswijzen ingediend, voor het overgrote deel over de negatieve effecten op met name de akkerbouw. De tweede praktijkproef bevestigt onze zorgen.'


Voor de ecoregeling stelt de NAV uitbreiding met precisielandbouw voor, gebruik van vaste mest, NKG, gebruik laag-risico gewasbeschermingsmiddelen en vanggewassen. 'Voor pijler 2: vergoeding van de eiwittransitie en uitbreiding mogelijkheden voor akkerbouwers om deel te nemen aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. We zien tot onze grote teleurstelling dat geen van deze voorstellen is overgenomen.'


Op de lange baan geschoven

Alles wordt op de lange baan geschoven, constateert de vakbondsvoorzitter na het lezen van de Kamerstukken. 'Precisielandbouw, vaste mest, niet-kerende grondbewerking, laag-risico gewasbescherming en vanggewassen. Alles wordt ofwel uitgesteld onder het mom van niet te handhaven ofwel afgewezen vanwege geen wetenschappelijk bewijs dat het bijdraagt aan de doelen ofwel helemaal niet genoemd.'



Onder begeleiding van ambtenaren van het ministerie van LNV zou de Publiek-private samenwerking (PPS) Slim Landgebruik volgens hem adviseren vanggewassen toe te voegen aan de ecoregeling. 'Dat gebeurt vanwege de gunstige effecten op klimaat en omdat de PPS Milieu-indicator Gewasbescherming de nieuwe milieumeetlat heeft opgeleverd. Toch weigert hetzelfde ministerie categorisch om deze wetenschappelijke resultaten mee te nemen.'


Plantaardige consumptie

De NAV-voorzitter constateert dat minister Staghouwer weliswaar met de mond belijdt dat er een omslag naar meer plantaardige consumptie moet komen en dat er voor de sector perspectief is, maar dat hij zodra het op flankerend beleid aan komt het laat afweten. 'Voor akkerbouwers is het met dit NSP ronduit niet haalbaar om mee te doen aan de ecoregeling, omdat de kosten hoger zijn dan de baten. Dat blijkt ook duidelijk uit de tweede praktijkproef.'

Het is niet of nauwelijks mogelijk om in de categorie 'goud' te komen, weet hij. 'De akkerbouw had graag bijgedragen aan de doelen van de ecoregeling, maar de meeste akkerbouwers kunnen het zich simpelweg niet veroorloven om er geld op toe te leggen. De doelen van de ecoregeling komen dus direct in de knel door deze houding van het ministerie.' Reparaties van de plannen moeten daarom worden doorgevoerd. 'Waar een wil is, is een weg!'


Klik voor tweede praktijktoets en de toevoeging daarop op onderstaande pdf's

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  23° / 10°
  5 %
 • Woensdag
  27° / 16°
  5 %
 • Donderdag
  26° / 15°
  55 %
Meer weer