Slim sturen op diergezondheid door combineren van databronnen

Varkenshouders en ketenpartners werken in de Slimme Varkensketen samen in twee projecten om de gezondheid, het dierenwelzijn en de vleeskwaliteit van varkens te verhogen. Dit gebeurt door het combineren van verschillende databronnen. In het project rondom diergezondheid is een volgende stap gezet en zijn klimaatsensoren aan de honderd deelnemende varkenshouders uitgereikt.

Slim+sturen+op+diergezondheid+door+combineren+van+databronnen
© Connecting Agri en Food

Door de samenwerking tussen enerzijds Hendrix Genetics en Vion Food Group in het project 'Verbeteren van het niveau van diergezondheid' en anderzijds Fransen Gerrits, Vion Food Group en Topigs Norsvin in het project 'Sturen op kwaliteit' wordt een stap voorwaarts gezet richting een slimme varkensketen. Beide projecten worden ondersteund door Connecting Agri & Food. In de keten wordt slim omgegaan met data en die sturen op de gezondheid van het individuele dier en de kwaliteit van het eindproduct.

Voor het verbeteren van het niveau van de diergezondheid zijn de honderd deelnemende varkenshouders uitgerust met klimaatsensoren van Slimme Stal. De klimaatsensor monitort continu CO2- en ammoniakgehaltes, luchtvochtigheid en temperatuur in de stal. Door deze data te koppelen aan gezondheidsdata van de dieren die onder andere gedurende het slachtproces worden verzameld, verkrijgen de varkenshouders en partners in de Slimme Varkensketen informatie over wat de leefomstandigheden van het varken zijn en de relatie met de gezondheid en de prestaties van het dier.

'Met die data kunnen we samen met de varkenshouders sturen op verbeterde leefomstandigheden, groei en gezondheid van het individuele varken', zegt projectleider Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food. Het delen van data tussen ketenschakels is hierbij van belang. 'Wanneer we data van de fokkerijorganisaties, het varkensbedrijf en de slachterij uitwisselen tussen de ketenschakels, leidt dit tot meer handelingsperspectief, transparantie en er kan meer vraaggestuurd worden gewerkt door alle ketenpartijen. Dit geeft nieuwe kansen in het verdienmodel, ook voor de varkenshouder.'


Juiste indicatoren

De eerste analyses van de data afkomstig van zowel het slachtproces als de klimaatsensoren hebben intussen plaatsgevonden. Met analyses van data van het slachtproces is een eerste stap gezet naar identificatie van de juiste indicatoren die informatie geven over de gezondheid van het dier tijdens de levensfase. De eerste benchmarks zijn teruggekoppeld aan de deelnemende varkenshouders. Dit geeft hun extra inzicht in het stalklimaat op hun bedrijf en de positie ten opzichte van de andere varkenshouders.

'Doordat er nu inzicht wordt verkregen in circa honderd varkenshouderijen, wordt het mogelijk op de juiste punten te sturen ter verbetering en wordt het project naar een hoger plan getild. De volgende stap is het koppelen van gezondheidsdata van de dieren afkomstig uit het slachtproces, aan de data verzameld via de klimaatsensoren', zegt Van der Sanden.

Slimme Varkensketen is een van de businesscases van AgriFoodInnovation en wordt mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost-Brabant.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  15° / 4°
  50 %
 • Vrijdag
  16° / 5°
  20 %
 • Zaterdag
  16° / 10°
  80 %
Meer weer