5 vragen over onderzoek fiscale regelingen bedrijfsoverdracht

Het Centraal Planbureau heeft de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregelingen (DSR) doorgelicht. Deze regelingen zijn populair in de agrarische sector.

5+vragen+over+onderzoek+fiscale+regelingen+bedrijfsoverdracht
© Twan Wiermans

Wat zijn de BOR en de DSR?

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van de schenk- en erfbelasting. De doorschuifregelingen (DSR) schuiven de heffing van inkomstenbelasting door naar de nieuwe eigenaar en naar een later moment. Deze fiscale regelingen hebben als doel te voorkomen dat de belastingheffing bij overdracht van een bedrijf een belemmering vormt voor economisch gewenste bedrijfsoverdrachten.
'

Voor wie zijn deze regelingen bedoeld?

De regelingen zijn bedoeld voor ondernemers met een eenmanszaak, een deelname in een maatschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap. Ook houders van een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie kunnen hiervan gebruik maken, allemaal onder bepaalde voorwaarden.

De regeling is niet gebonden aan een sector of beroepsgroep. In de praktijk blijkt dat zo'n 70 procent van de deelnemers actief is in de land- en tuinbouw. Voor de land- en tuinbouw is de BOR dus een belangrijke regeling.


Wordt er veel gebruikgemaakt van de BOR?

In de periode 2010-2017 maakten per jaar circa 1.100 ontvangers van een schenking en 600 ontvangers van een erfenis gebruik van de BOR. In 2017 zorgde de regeling voor een belastingvoordeel van ruim 400 miljoen euro.


Waarom zijn de regelen doorgelicht door het CPB?

Eén keer per vijf jaar worden fiscale regelingen op doelmatigheid en doeltreffendheid geëvalueerd. Nu waren de BOR en DSR aan de beurt. Het Centraal Planbureau heeft op verzoek van de ministeries van Financiën en Economische Zaken en Klimaat de evaluatie uitgevoerd.


Wat vindt het kabinet?

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat meldt dat het kabinet op een later moment dit jaar met een inhoudelijke reactie op dit rapport komt.

In het coalitieakkoord staat een zinsnede over bedrijfsopvolging die een indicatie geeft van de visie. Er staat: 'de continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijkertijd wordt oneigenlijk gebruik van de regeling tegengegaan.' Daarmee hint het kabinet op een aanpassing van de regeling, met name om oneigenlijk gebruik tegen te gaan.


De BOR gaat ook gepaard met hoge uitvoeringskosten voor de overheid. De regeling is complex en per overdracht moet de Belastingdienst vaststellen of aan de voorwaarden wordt voldaan. Daarom legt de regeling een relatief groot beslag op de hoogwaardige capaciteit van de Belastingdienst.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  26° / 13°
  0 %
 • Woensdag
  29° / 14°
  0 %
 • Donderdag
  31° / 16°
  0 %
Meer weer