LTO: sector heeft bedrijfsopvolgingsregeling juist broodnodig

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is doeltreffend, maar bij driekwart van de bedrijfsovernames onnodig om de continuïteit van bedrijven niet in gevaar te brengen. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) na een evaluatie. LTO Nederland maakt zich zorgen over deze conclusie en wijst op het belang van de regeling.

LTO%3A+sector+heeft+bedrijfsopvolgingsregeling+juist+broodnodig
© Twan Wiermans

De BOR heeft als doel om te voorkomen dat de erf- en schenkbelasting de continuïteit van ondernemingen in gevaar brengt wanneer deze worden overgedragen. Het CPB stelt dat deze regeling in veel gevallen niet nodig is omdat bij driekwart van de overdrachten de erflaters, schenkers of verkrijgers voldoende geld hebben om de belasting direct te betalen. Uitstel is dus niet nodig, vindt het CPB.

Het CPB stelt dat in andere gevallen een ruime betalingsregeling voor de overheid een goedkoper instrument is om de continuïteit te borgen dan een vrijstelling. Het CPB voerde de evaluatie uit op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën.


Overname onmogelijk

LTO Nederland plaatst een kanttekening bij de conclusie van het CPB. Versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling maakt bedrijfsovername in de land- en tuinbouw onmogelijk, stelt de organisatie. 'We moeten ons realiseren dat het voor de continuïteit in de land- en tuinbouw essentieel is dat jonge bedrijfsopvolgers gebruik kunnen blijven maken van de fiscale bedrijfsopvolgingsregelingen', zegt Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs van LTO Nederland.


'De agrarische sector wordt al decennialang gekenmerkt door een groot vermogensbeslag die niet liquide is en vastzit in gebouwen, dieren of planten en in grond. In de signalering van het CPB dat in het merendeel van de bedrijfsoverdrachten er voldoende liquide middelen zouden zijn voor het betalen van schenk- of erfbelasting herkent LTO Nederland zich zeer zeker niet', zegt Douma.


Maximale financieringsruimte

LTO Nederland benadrukt dat bij bedrijfsoverdrachten bij de bepaling van de overnameprijs doorgaans de maximale financieringsruimte wordt gehanteerd bij de vaststelling van de waarde van de onderneming. In de praktijk is er onder die omstandigheid, buiten de financiering van de overnameprijs, geen ruimte voor extra financiering. Bijvoorbeeld om de eventueel verschuldigde belastingen te betalen. Ook banken zijn terughoudend in het financieren van fiscale claims.

Douma: 'Gezien de enorme maatschappelijke opgaven en daarbij gepaard gaande noodzakelijke investeringen die jonge agrarische bedrijfsopvolgers voor hun rekening moeten nemen, gaat de conclusie van het CPB voorbij aan het grote belang van de bedrijfsopvolgingsregeling voor de land- en tuinbouw.'

LTO Nederland wijst ook op de afspraken van het huidige kabinet in het coalitieakkoord. Daarin hebben de regeringspartijen afgesproken om de continuïteit van familiebedrijven te ondersteunen en bedrijfsopvolging eenvoudiger te maken. LTO Nederland gaat er daarom vanuit dat het kabinet zich houdt aan zijn eigen afspraken en niet overgaat tot versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  13° / 8°
  70 %
 • Woensdag
  12° / 8°
  50 %
 • Donderdag
  14° / 7°
  50 %
Meer weer