Maisbemesting anno 2022

Mais is een gewas dat van oudsher heel goed reageert op rijenbemesting. Al decennia worden stikstofmeststoffen toegepast in de rij bij het zaaien van mais, op alle grondsoorten. De samenstelling van deze rijenmeststoffen is in de loop der jaren veranderd.

Maisbemesting+anno+2022
CropSolutions

Enerzijds heeft de wettelijke regelgeving restricties gesteld aan de hoeveelheid fosfaat die mag worden toegediend. Voor bijvoorbeeld derogatiebedrijven is fosfaat uit kunstmest verboden. Anderzijds heeft voortdurend onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd waardoor bijvoorbeeld borium, zwavel en zink een grotere rol zijn gaan spelen. Ook is de hoeveelheid en samenstelling van de mestgift in de loop der jaren gewijzigd.

Maismaster is een complete range van maismeststoffen voor toepassing in de rij bij zaai. De Maismaster-meststoffen zijn zo samengesteld dat ze voldoen aan de laatste technische en wettelijke eisen en wensen die aan een moderne maismeststof worden gesteld.

Sinds 2011 is de bemesting van zwavel in de officiële snijmaisadviezen opgenomen. De geadviseerde gift ligt tussen 0 en 30 kilo zwavel en is afhankelijk van het zwavelleverend vermogen (SLV), de te verwachten opbrengst en de hoeveelheid zwavel die met mest wordt aangebracht. Alle Maismaster-meststoffen bevatten voldoende zwavel in de vorm van het direct opneembare sulfaat (SO4).


Borium

Borium is toegevoegd voor de kolfzetting van de mais. Te weinig beschikbare borium kan de bloei, en dus de vulling van de kolf, negatief beïnvloeden. Het officiële boriumadvies is afhankelijk van het gehalte in de bodem en loopt uiteen van 200 tot 400 gram per hectare. Het boriumgehalte in de Maismaster garandeert een afdoende boriumvoeding voor de maisplant.

Het fosfaat in Maismaster is voor 90 procent wateroplosbaar, wat een directe en snelle opname door de wortel mogelijk maakt.


© CropSolutions

Zink controleert de productie van planthormonen die de wortelgroei stimuleren (auxinen). De onttrekking van zink in mais bedraagt 300-500 gram per hectare. Zink is slecht beschikbaar op (klei)gronden met een hoog kalkgehalte en hoge zuurgraad, maar ook op zure zandgronden met een hoog organischestofgehalte kan de zinkopname verstoord zijn. Lage bodemtemperaturen geven een extra remming in de opname.

CropSolutions introduceerde de afgelopen jaren een succesvolle, innovatieve Maismaster op basis van een vertraagde stikstofafgifte: Maismaster Pro.

Maismaster Pro bevat gecoat ureum met een stikstofafgifte van ongeveer twaalf weken. Gedurende deze periode wordt de plant elke dag voorzien van stikstof, dicht bij de wortel. Er zijn twee Maismaster Pro-formules: N35 voor derogatiebedrijven en NP32-6 voor bedrijven die naast stikstof ook startfosfaat mee willen geven.


Voordelen van Maismaster Pro:

• 60-70 procent van de stikstof heeft een vertraagde afgifte
• Continue voeding van de plant gedurende drie tot vier maanden
• Beter milieuprofiel (onder andere minder uitspoeling)
• Lager zoutgehalte waardoor de kans op zoutschade of verbranding van de wortel minimaal is
• Hogere stikstofgiften in de rij mogelijk, tot 75 kilo stikstof op afstand van 5 centimeter van het zaad
• Bevat zwavel, borium en zink


© CropSolutions


• Vind meer informatie op de website van CropSolutions

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner CropSolutions
Downloads
Folder Maismaster

CropSolutions

CropSolutions is actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Met negen partners kan gezamenlijk worden...

Lees verder »

Meer van CropSolutions

Lees ook

Meer artikelen van CropSolutions »

Artikelen over CropSolutions