Biostimulanten belangrijk in bescherming van gewassen

In het streven naar een duurzame productie van land- en tuinbouwproducten is het verhogen van de weerbaarheid van gewassen een belangrijke factor. Zowel biotische stress (door belagers) als abiotische stress (door het milieu) zorgen ervoor dat gewassen inleveren op opbrengst en kwaliteit. Bescherming tegen stress is dus de belangrijkste taak voor agrariërs. Biostimulanten kunnen daarbij helpen.

Biostimulanten+belangrijk+in+bescherming+van+gewassen
CropSolutions
© Cropsolutions

Biostimulanten zijn producten met een plantversterkende en bodemverbeterende werking. Omdat bodemverbeterende producten de groei van een plant optimaliseren, werken ze uiteindelijk vaak ook als plantversterker.

  • Biostimulanten zijn geen gewasbeschermingsmiddelen, hoewel sommige producten de plant wel weerbaarder maken tegen ziekten, plagen en stress.
  • Biostimulanten zijn geen meststoffen, hoewel sommige producten de opname van voedingsstoffen door een plant wel verbeteren.
  • Naast de effecten op de groei ondersteunen sommige producten ook een verbeterde kwaliteit van het eindproduct.

Door bovenstaande eigenschappen vormen biostimulanten de derde dimensie naast GBM en meststoffen. Daarmee zijn ze de basis voor een geïntegreerde, niet-chemische aanpak binnen Integrated Crop Management.

CropActiv is een innovatieve productgroep van bewezen biostimulanten voor de buitenteelten en omvat zowel bodemverbeteraars als plantversterkers. Bodemverbeteraars zijn over het algemeen van organische oorsprong of een levend product (micro-organismen).

Organische bodemverbeteraars dienen meerdere doelen. Ze binden vocht en mineralen, verbeteren de structuur, voeden bodembacteriën en -schimmels, verbeteren kieming en beworteling en verhogen de bodem- en plantweerbaarheid. De organische bodemverbeteraars binnen CropActiv omvatten twee producten: HumiKick en Optiroot.

Snelle verbetering bodemomstandigheden

CropActiv HumiKick bevat 12 procent humuszuren en 3 procent fulvinezuren afkomstig van Leonardiet. Leonardiet wordt wereldwijd gezien als de kwalitatief beste bron van humuszuren. In deze samenstelling zorgt het voor een snelle verbetering van de bodemomstandigheden op het gebied van binding van voedingselementen en vochtvasthoudend vermogen.

CropActiv Optiroot bevat onder andere humus-, fulvine- en aminozuren, hoofd- en sporenelementen en overige bodemverbeteraars. In deze samenstelling zorgt Optiroot voor verbeterde groeiomstandigheden rondom de kiem en wortel. Ook worden ondersteunende bodembacteriën gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daar waar HumiKick indirect de omstandigheden voor wortelvorming en wortelopname verbetert, werkt Optiroot direct in op de kieming en wortelgroei van gezaaide en geplante gewassen.

HumiKick: Optiroot:
Verbetert vocht- en mineralenbinding Verbetert kieming en wortelgroei
Heeft een indirecte werking op kieming en wortelgroei    Heeft een directe werking op kieming en wortelgroei
Verbetert lokaal de bodemstructuur Verbetert lokaal de bodembiologie
Heeft effect gedurende totale groeiperiode Versnelt de begingroei
Is afhankelijk van bodemomstandigheden bij de inzet  Is afhankelijk van gewaseigenschappen bij de inzet 


• Bezoek voor meer informatie de website van CropSolutions

CropSolutions

CropSolutions is actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Met negen partners kan gezamenlijk worden...

Lees verder »

Meer van CropSolutions

Lees ook

Meer artikelen van CropSolutions »

Artikelen over CropSolutions