Belang en inzet van sporenelementen

Voor planten zijn een aantal voedingselementen onmisbaar voor een ongestoorde groei. Het gaat in totaal om dertien elementen.

Belang+en+inzet+van+sporenelementen
CropSolutions
© CropSolutions

Deze elementen zijn onder te verdelen in de hoofdelementen stikstof (N), fosfaat (P) en kali (K). Akker- en tuinbouwgewassen in de open teelt nemen hier gemiddeld tussen de 40 en 400 kilo per hectare van op.

Daarnaast zijn de secundaire voedingselementen van belang: calcium, magnesium, zwavel en natrium. Opname ligt bij Nederlandse opbrengstniveau’s tussen de 25 en 100 kilo per hectare.

Sporenelementen zijn ook onmisbaar en zorgen in een tekortsituatie voor een lagere opbrengst en/of kwaliteitsproblemen. Gewasopname is gemiddeld lager dan 1 kilo per hectare. Molybdeen is het minst behoeftige element. Om een idee te geven van de verhoudingen ten opzichte van elkaar, wordt weleens de molybdeenvergelijking gemaakt. Daarbij wordt de opname van sporenelementen vergeleken met de gemiddelde aanwezigheid van 1 atoom molybdeen in de plant:

Element Molybdeen Koper Zink Mangaan IJzer Borium
Verhouding 1 100 300 1.000 2.000 2.000

Duidelijk is dat ijzer en borium de meest aanwezige elementen zijn en dus ook de grootste behoefte vertonen. Er is echter een enorme spreiding over de gewassen en zelfs rassen in behoefte en gevoeligheid. Behoefte gaat over de hoeveelheid die een plant in optimale omstandigheden opneemt. Of een ras gevoelig is voor een gebrek, is afhankelijk van de schade die het doet.

Bijvoorbeeld bij aardappelen is bekend dat een ras als Innovator niet meer borium nodig heeft dan andere rassen, maar het is er wel veel gevoeliger voor. Een tekort zal bij Innovator meer groeiremming geven dan in menig ander ras. Bekend is ook de gevoeligheid van sommige gewassen en rassen voor calcium, wat veel kwaliteits- en bewaarproblemen op kan leveren.

Gewassen hebben echter in diverse gewasstadiums behoefte aan een specifiek sporenelement. Zo is borium bijvoorbeeld vroeg in de teelt en rond de bloei erg kritisch, terwijl de mangaanbehoefte het grootst is in de vegetatieve groei.

Blad- en bodemanalyses

Indien vooraf bekend is of een bepaalde teelt behoeftig danwel gevoelig is, kan hier met bemesting in een specifiek gewasstadium rekening mee worden gehouden. Voor sporenelementen zullen al snel bladbespuitingen ingezet worden. Hiervoor zijn specifieke (veelal vloeibare) bladmeststoffen zoals Foliplus beschikbaar. Foliplus Borium of Foliplus Zink zal snel en met hoge efficiëntie borium en zink leveren aan de plant. Blad- en bodemanalyses, zoals de Bijmestmonitoring van Eurofins, kunnen de teler ondersteunen in hun toepassing.

Voor situaties waarin behoefte, gevoeligheid en tijdstip van inzet minder goed zijn te voorzien, is Solufert Micro ontwikkeld. Solufert micro is een zeer goed wateroplosbare meststof met daarin alle sporenelementen in de juiste verhouding. Daarnaast bevat het ook stikstof, kali, magnesium en zwavel. Solufert Micro is zacht op het blad (natriumvrij) en uitstekend opneembaar (sporen in chelaatvorm).


© CropSolutions

Met een regelmatige bespuiting met een interval van 7 tot veertien dagen in een dosering van 2 tot 6 kilo per hectare, wordt het gewas voorzien van alle sporenelementen. Door de afwezigheid van fosfaat en calcium is een probleemloze menging mogelijk in de tankmix. Vraag uw adviseur om meer informatie of ga naar cropsolutions.nl.


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner CropSolutions

CropSolutions

CropSolutions is actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Met negen partners kan gezamenlijk worden...

Lees verder »

Meer van CropSolutions

Lees ook

Meer artikelen van CropSolutions »

Artikelen over CropSolutions