Succesvolle naoogst fruitbehandelingen met Penbotec en Fysium

Partners en klanten van kennis- en inkooporganisatie CropSolutions hebben toegang tot twee interessante naoogstbehandelingen in fruit: Penbotec en Fysium.

Succesvolle+naoogst+fruitbehandelingen+met+Penbotec+en+Fysium
CropSolutions

Penbotec met als actieve stof pyrimethanil is de enige merknaam die is toegelaten als naoogstbehandeling in Nederland voor de dompeling van fruit. Deze technologie is bekend en betrouwbaar.

Ten opzichte van een standaard spuitschema onderscheidt Penbotec zich met meerdere voordelen:
• Voorkomen van vruchtrot via de lenticellen, maar ook afdekken van opgetreden plukbeschadigingen
• Werkt zowel preventief als curatief
• Maakt voorsorteren mogelijk
• Toepassing in appel en peer

De kisten met appels of peren gaan een voor een door een specifieke dompelinstallatie. Van bovenaf stroomt de dompelvloeistof circulerend en continu door. Zo komt iedere vrucht rondom in aanraking met het middel. Belangrijk is het fruit binnen zestien uur na plukken te behandelen en minimaal één minuut in de dompelvloeistof te laten, in verband met beschadigingen die tijdens de oogst zijn ontstaan. De kisten verlaten een voor een het dompelbad om uit te lekken alvorens ze de koelcel ingaan. Lekvloeistof wordt opgevangen en terug in het bad gevoegd.

De afgelopen jaren heeft toelatingshouder Janssen PMP in overleg met fruitteeltadviesdienst CAF, brancheorganisatie NFO en de waterschappen gekeken naar de houdbaarheid van de dompelmethode. Vanwege het gecontroleerde systeem en de gratis bijgeleverde Funds-techniek is ook restwater eenvoudig af te breken, waarna lozing op het riool is toegestaan. Dit systeem past binnen een verminderde emissie in het veld.

Fysium

Binnen de toepassing van 1-methylcyclopropeen (MCP) in de koelcel zijn diverse aanbieders en merknamen actief. De partners van CropSolutions werken hier vanaf het begin met Fysium.

Fysium heeft een aantal specifieke voordelen:
• Toepassing van buiten de koelcel, interessant betreffende arbeidsveiligheid
• Toepassing via de gepatenteerde Fysium-generator. Hiermee wordt de meest zuivere vorm van 1-MCP via een vloeistofkolom gegenereerd en direct in de koelcel geblazen
• Exact afgestemde dosering, bereid in eigen laboratorium
• Toepassing door de eigen gekwalificeerde medewerkers vanuit de CropSolutions-partners
• Effectiviteitscontrole door de fruitteeltadviesdienst CAF
• Dossieropbouw en kennisfundamenten in samenwerking met het Wangeningen University & Research-onderdeel Food & Biobased Research

De fruitoogst van 2022 is aanzet van het eerste seizoen waarin Fysium is toegelaten voor toepassing op peer. Ervaringen in onderzoek en praktijk op peer hebben de nauwkeurigheid en kwetsbaarheid van deze toepassing laten zien. Waar we op appel gewend zijn aan een relatief eenvoudige toepassing, ligt dit bij peer wezenlijk anders. De toepassing op appel heeft één belangrijk doel: de appels moeten zo hard mogelijk blijven tijdens de bewaring en op de fruitschaal.

Bij peer is de doelstelling duidelijk anders. Tijdens de bewaring wordt gestreefd naar een maximaal effect op kwaliteitsbehoud, onder andere interne kwaliteit, grondkleur en uiteraard ook hardheid. Maar na de bewaring dienen de peren, net als onbehandelde peren, door te rijpen op de fruitschaal. Dit laatste aspect maakt de toepassing zeer specifiek op basis van de partijkenmerken.

Het is eenvoudig om 1-MCP te doseren voor maximaal effect tijdens de bewaring, maar na bewaring zullen de peren dan niet meer doorrijpen. Dit betekent dat de dosering afhankelijk is van het perenras, het plukmoment en de rijpheid, om de optimale balans te vinden tussen maximaal effect tijdens bewaring, met behoud van doorrijping na bewaring.

Verkennende proeven

In de jaren voorafgaand aan de Fysium-toelating op peer heeft de toelatingshouder Janssen PMP in samenwerking met onder andere CAF en FBR in Wageningen verkennende proeven uitgevoerd met de toepassing van Fysium op peer. Zodoende hebben CAF en CropSolutions al enkele jaren ervaring met de toepassing van Fysium op peer.

In het seizoen van 2020 heeft CAF een uitgebreide proef opgezet met Conference. Hierbij zijn peren van twintig verschillende herkomsten en plukmomenten op eenzelfde wijze behandeld en vervolgens acht maanden in ULO bewaard. Bij deze methode wordt een laag zuurstofgehalte gehandhaafd, in combinatie met een verhoogd CO2-gehalte. Qua behandelmoment en dosering zijn de reeds bekende ervaringen en het advies van 1-MCP op Conference als uitgangspunt gebruikt. Dit betekent dat de vroeg geoogste peren relatief laat behandeld zijn en de laat geplukte peren kort na de pluk. Qua dosering is de basisdosering gebruikt voor peren geoogst binnen het ideale plukvenster. De peren in deze proef zijn op meerdere momenten beoordeeld op belangrijke parameters als hardheid, Brix, grondkleur, uitstalleven en ethyleenproductie.

In figuur 1 is een samenvattende grafiek te zien van de hardheid van de twintig Conference-partijen. Hierin staat de gemiddelde kwaliteit bij inslag, die ruim boven de minimale 5,8 kilo per 0,5 vierkante centimeter ligt. Vervolgens wordt het Fysium-effect bij de behandelingscontrole direct na de toepassing weergegeven. De derde set balken toont de hardheid na acht maanden bewaren, waarbij de behandelde peren gemiddeld 0,4 kilo per 0,5 vierkante centimeter harder waren gebleven tijdens de bewaring.

De belangrijkste waardes van deze proef staan in de laatste twee balken, de hardheid van de peren na acht maanden bewaren en uitstal op de fruitschaal. In deze demoproef was de conclusie dat de peren vanuit alle twintig herkomsten een keurige doorrijping lieten zien tijdens uitstal. Hiermee werden de ervaringen van de afgelopen jaren, die hebben geleid tot het 1-MCP-protocol op peer dat er nu ligt, ook in deze proef bevestigd. Met het in acht nemen van de juiste randvoorwaarden zijn Conference-peren goed te behandelen met Fysium voor kwaliteitsbehoud tijdens de bewaring, met behoud van de gewenste narijping.

Aanpak Fysium op peer

De ervaringen in het verleden en ook de proeven hebben duidelijk laten zien dat een gedegen aanpak van belang is voor een succesvolle Fysium-behandeling van peer. Dit betekent dat bij een bestelling voor het behandelen van een perencel de CropSolutions-teeltadviseur een monster komt halen uit de betreffende cel. De teeltadviseur van de teler stelt de teler een aantal vragen, zoals 'wanneer zijn de peren geplukt?', 'hoelang gaat u de peren bewaren?', 'wilt u de peren in ULO bewaren?' en 'heeft het perceel een historie voor hol of bruin?'

Het monster wordt vervolgens door CAF geanalyseerd en basis van de uitkomst en informatie op de vragen voorzien van een advies. Is de partij geschikt voor een behandeling met Fysium? Welke bewaarmethodes zijn er mogelijk, wel of geen ULO? Welke dosering is het meest optimaal? Op basis van deze informatie kunt u met uw CropSolutions teeltadviseur een afgewogen beslissing nemen over de te behandelen cel peren. Gedurende de bewaring zijn twee extra kwaliteitsbeoordelingen mogelijk om het effect van de Fysium te monitoren, maar ook de interne kwaliteit van de partij om eventuele problemen op tijd op te merken. Met deze aanpak ondersteunt CropSolutions fruittelers in het streven naar een optimaal bewaarresultaat.

Meer informatie? Neem contact op met Kennis- en Innovatiemanager Aryan van Toorn: (06) 54254673, aryan.van.toorn@cropsolutions.eu of ga naar cropsolutions.nl/Home/Fruit

CropSolutions

CropSolutions is actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Met negen partners kan gezamenlijk worden...

Lees verder »

Meer van CropSolutions

Lees ook

Meer artikelen van CropSolutions »

Artikelen over CropSolutions