Ongestoorde groei bereiken met biostimulanten

Decennia achter elkaar hebben we in de landbouw alleen maar oog gehad voor het voorkomen van groeireductie van gewassen door chemische bestrijding van belagers als schimmels, insecten en onkruid. De stress die veroorzaakt wordt door deze levende belagers heet biotische stress en gewasbescherming richtte zich voornamelijk tot deze vorm van stressreductie. Inmiddels is gewasbescherming gelukkig veel meer dan chemische bestrijding en spelen andere vormen van stressreductie een steeds voornamere rol.

Ongestoorde+groei+bereiken+met+biostimulanten
CropSolutions
© CropSolutions

Mechanische onkruidbestrijding, (sparen van) natuurlijke vijanden en resistentieveredeling zijn voorbeelden van maatregelen waarmee we belagers ook niet-chemisch steeds beter kunnen beheersen.

Daarnaast hebben we ook meer oog gekregen voor die andere vorm van stress veroorzaakt door omgevingsfactoren als vocht, temperatuur en UV, maar ook bijvoorbeeld groeireductie door zout of herbicideschade. Deze vormen van abiotische stress kunnen soms net zo veel groeischade opleveren als biotische stress. Goed bodembeheer, drainage of beregening/irrigatie zijn preventieve maatregelen om abiotische stress te voorkomen.

Planten kunnen echter ook zichzelf beschermen tegen abiotische stress. Het natuurlijke afweersysteem van een plant is een belangrijk wapen tegen stress. Vanaf 2000 is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar natuurlijke afweer en biostimulanten. Biostimulanten zijn producten die de weerstand tegen schommelingen van abiotische stress vergroten, de tolerantiegrens van een plant verhogen of nutrientenopname en/of productkwaliteit verbeteren. Onderzoek heeft tevens geleid tot betere en betrouwbaardere producten. CropActiv is een merk met moderne en effectieve biostimulanten, ontwikkeld door wetenschappers.

StressImmune
StressImmune © CropSolutions

CropActiv StressImmune is een plantversterker op basis van zeewierextract en aminozuren. Stressimmune wordt ingezet in de periode van snelle vegetatieve loofgroei en beschermt de plant preventief tegen groeireductie als gevolg van abiotische stress, veroorzaakt door met name extreme weersomstandigheden

De samenstelling van CropActiv StressImmune is gebaseerd op 2 werkingsprincipes:


1. Beschermende werking van Ascophylum nodosum

Ascophylum nodosum is bruine zeewiersoort die leeft in het getijde van het noordelijk halfrond (ierland, noorwegen, canada). Deze alg maakt enorm veel anti-stress stoffen aan doordat het de helft van de tijd onder water groeit en de andere helft boven water onder koude omstandigheden. Bij toepassing op landbouwgewassen versterken deze inhoudsstoffen het plant immuunsysteem, geven een verhoogde wortelactiviteit en helpen een plant daarmee door een moeilijke periode heen.


2. Groeibevorderende werking van aminozuren

Aan StressImmune zijn ook aminozuren toegevoegd. Aminozuren zijn de bouwstenen van eiwit en worden door hun deeltjesgrootte nog makkelijk door het blad opgenomen. Daarmee kan een toepassing van StressImmune de groei van een plant tijdens een periode van groeistilstand op peil houden. Hiermee vult het de puur preventieve werking van zeewier optimaal aan.


Advies:

• Tijdens natuurlijke stressvolle perioden in de plantontwikkeling, zoals uitstoeling, knolzetting, verplanten, wortelsnijden, of bijvoorbeeld bij toepassing van niet volledig selectieve herbiciden.

• Aan het begin van een periode van abiotische stress: droogte, koude, vorst, zuurstofgebrek, hitte of overmaat UV.

• Gedurende en na afloop van een stressperiode kunnen CropActiv Aminoboost of Aminoplant het herstel bevorderen.

• U kunt CropActiv StressImmune het best 2 keer te spuiten voor een afdoende effect, met een interval van ongeveer 10 dagen.

• Dosering is 1-3 liter per ha, afhankelijk van gewas en omstandigheden.

• Mengen met GBM is goed mogelijk bij temperaturen beneden 23 graden. Mengen met niet volledig selectieve herbiciden en groeistoffen wordt afgeraden.


Kijk voor meer informatie op onze site

Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner CropSolutions

CropSolutions

CropSolutions is actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Met negen partners kan gezamenlijk worden...

Lees verder »

Meer van CropSolutions

Lees ook

Meer artikelen van CropSolutions »

Artikelen over CropSolutions