Kennispartner: CropSolutions

CropSolutions

CropSolutions is actief in de markt van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, zaaizaden en groeiverbeteraars. Met negen partners kan gezamenlijk worden ingekocht en kennis worden ontwikkeld om het rendement van telers en kwekers naar een hoger niveau te brengen. CropSolutions biedt een productenpakket afgestemd op verschillende teelten en grondsoorten.