Stikstofgroep Ooststellingwerf: onverantwoord om besluit te nemen

Het is onverantwoord om nu al een besluit te nemen over het Friese Uitvoeringsprogramma Stikstof. Volgens Werkgroep Stikstof Ooststellingwerf ontbreekt nog veel informatie over de uitwerking, stelt de werkgroep in een brandbrief aan de Provinciale Staten.

Stikstofgroep+Ooststellingwerf%3A+onverantwoord+om+besluit+te+nemen
© Persbureau Noordoost

'In het voorstel dat nu ter stemming voorligt, zijn de aanpassingen die zijn toegezegd, niet opgenomen. Er ontbreekt nog zoveel informatie over de uitwerking, dat het onverantwoord is om nu al een besluit te nemen over het stikstofprogramma. Vooral omdat het een onevenredig zware opgave is voor alleen al de agrarische sector in onze gemeente', schrijft de stikstofwerkgroep in de brandbrief.

De werkgroep doelt onder meer op het loskoppelen van het rapport van Wageningen University & Research waarin de aantallen bedrijven (110) en benodigde landbouwgrond (7.900 hectare) staan, de toezegging om een sociaal-economische analyse van het gebied uit te voeren en om continu te meten als het stikstofprogramma eenmaal loopt.

'Dat zijn voorwaarden om überhaupt in gesprek te kunnen gaan over een gebiedsgerichte aanpak. Op dit moment blijkt namelijk op geen enkele manier wat het perspectief is voor de economische activiteit in met name Ooststellingwerf', stelt melkveehouder Cees van Burgsteden namens de werkgroep.

Ook moet er een oplossing komen voor al die boeren die in onzekerheid zitten, PAS-melders en interimmers. 'Mensen hebben er slapeloze nachten van. Het perspectief ontbreekt. En zonder perspectief heeft praten geen zin.'


Ernstige zorgen

De groep maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de brede welvaart en werkgelegenheid in de regio en dan vooral in de gemeente Ooststellingwerf. Er is bijna 25 miljard euro – 6.000 euro belastinggeld per gezin van vier personen – beschikbaar voor onder meer het uitkopen van bedrijven en opkoop van landbouwgrond bedoeld voor voedselvoorziening, meldt de werkgroep.

'In een tijd van inflatie en toenemende voedseltekorten over de hele wereld is dit onverantwoord. En dat op basis van modelberekeningen die niet zijn gevalideerd en steeds meer ter discussie staan. Er worden geen bodemonderzoeken gedaan naar de stikstoftoestand van de bodem. Databestanden over de staat van instandhouding van de natuur zijn niet openbaar – of tenminste niet eerder dan in 2024. Dat is nadat dit ingrijpend stikstofprogramma is vastgesteld en lastig terug te draaien is.'


Ook wijst de werkgroep op de werkgelegenheid. In het kielzog van de agrarische sector dreigt inkomensderving voor bijvoorbeeld de dierenartsen, accountants, transportbedrijven, toeleverende en verwerkende industrie in bijvoorbeeld Heerenveen en Workum.

'Maar ook de bakker, de supermarkt en andere ondernemers in het dorp gaan minder omzet draaien. De vitaliteit van scholen en verenigingen komt in gevaar als de werkgelegenheid terugloopt. Breng daarom als provincie ook de sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkeling in beeld', stelt de werkgroep.

'Niet alleen de directe gevolgen, maar ook indirect. De aantrekkelijkheid van de streek gaat hard achteruit, en dat lijken de Staten zich onvoldoende te realiseren', besluit de brandbrief

Woensdag besluiten Provinciale Staten over het Uitvoeringsprogramma Stikstof.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 4°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer