Rond 2050 meer droge periodes in Flevoland

Eens per twintig jaar zullen naar verwachting rond 2050 watertekorten ontstaan in het oppervlaktewatersysteem in Flevoland. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van waterschap Zuiderzeeland is uitgevoerd.

Rond+2050+meer+droge+periodes+in+Flevoland
© Tienke Wouda

Droge jaren als in 2018 en 2019 zullen in de toekomst eens per tien tot vijftien jaar voorkomen, wat ongeveer twee keer zo vaak is dan in het huidige klimaat. Daarnaast is de verwachting dat de waterbeschikbaarheid van inlaatwater uit het IJsselmeer, in tegenstelling tot de huidige situatie, in de toekomst gemiddeld eens per vijf jaar limiterend kan worden en eens per tien tot twintig jaar zelfs tijdelijk onmogelijk wordt.

De watervraag neemt toe in droge periodes, vooral door de verwachte uitbreiding van de beregeningscapaciteit in de landbouw en de verhoogde vraag voor doorspoeling, geven de onderzoekers aan. Daarnaast ontstaat een nieuwe watervraag voor het tegengaan van bodemdaling en hittestress in het stedelijk gebied, aaltjesbestrijding en de koeling van datacenters.
Beschikbaarheid water

Tegelijkertijd neemt de waterbeschikbaarheid van het IJsselmeer, Markeermer en Ketelmeer sterk af. Ook de chlorideconcentratie in het kwelwater verandert, beschrijven onderzoekers in rapport Zoetwatervoorziening Waterschap Zuiderzeeland.


Dat heeft consequenties voor de chlorideconcentraties in het oppervlaktewater. Globaal beeld is dat de chlorideconcentraties in de Noordoostpolder en in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland langs het Markermeer en IJsselmeer stijgen.?Het waterschap gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om zich goed voor te bereiden op de toekomstige waterbeschikbaarheid.


In kaart gebracht

Een consortium van bureau HKV, Deltares en KnowH2O heeft de huidige situatie en de verwachtingen voor de toekomst in kaart gebracht. Daarnaast sprak het waterschap met verschillende gebiedspartners om aandachtsgebieden die nu en in de toekomst spelen in beeld te brengen.?Mogelijke oplossingsrichtingen worden de komende periode samen met gebiedspartners verder onderzocht.


Klik voor rapport Zoetwatervoorziening waterschap Zuiderzeeland op onderstaande pdf

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 10°
  70 %
 • Maandag
  18° / 10°
  20 %
 • Dinsdag
  18° / 10°
  20 %
Meer weer