Rekenkamer: LNV moet beleid beter voorbereiden

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet meer aandacht besteden aan een goede voorbereiding van nieuw beleid voordat het wordt ingevoerd. Dit is het meest opvallende punt in de analyse die de Algemene Rekenkamer maakte in Jaarverslag 2021 over de bedrijfsvoering van het landbouwministerie.

Rekenkamer%3A+LNV+moet+beleid+beter+voorbereiden
© Jan van Liere

Op de derde woensdag in mei is het in politiek Den Haag 'Verantwoordingsdag'. Dan legt het kabinet rekenschap af voor de uitgaven uit de rijksbegroting. Dit jaar concludeert de Algemene Rekenkamer dat van een significant deel van de rijksuitgaven niet is vast te stellen of dat geld goed besteed is. Dit jaar is meer dan 15 miljard euro niet goed verantwoord.


Daarmee is 5 procent van de rijksuitgaven niet goed verantwoord, ver boven de ondergrens van 1 procent die de Rekenkamer als acceptabel ziet. Het is al het derde jaar op rij dat het kabinet deze norm overschrijdt, al moet dit wel gezien worden in het licht van onvoorziene corona-uitgaven. Aan deze pandemie heeft het kabinet tot dusver 85,5 miljard euro uitgeven.

Het ministerie van LNV scoort goed als het gaat om verantwoording van de budgetten. Op een begroting van 2,37 miljard euro is slechts 3,9 miljoen euro niet helemaal goed verantwoord. Dat ligt ver onder de norm van de Rekenkamer.

Desondanks heeft de rijkscontroleur wel enkele punten van kritiek. 'Onze belangrijkste conclusie is dat meer aandacht besteed moet worden aan goede voorbereiding voordat nieuw beleid in de praktijk wordt gebracht. Een goede voorbereiding zorgt voor betere resultaten die zichtbaar worden in de verantwoording.'


RVO en NVWA

De Rekenkamer wijst erop dat dit ook bij het nieuwe stikstofbeleid en de aanpak van natuur, water en klimaat in het landelijk gebied moet gelden. Organisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moeten beleid van de minister van LNV uitvoeren en/of controleren.

'Het is belangrijk dat de minister van LNV op tijd vraagt of de organisaties het nieuwe beleid goed kunnen uitvoeren. Dit doet de minister niet altijd. Ons advies aan de minister is: let erop dat beleid goed uit te voeren is', stelt de Rekenkamer.

Als voorbeeld noemt de Rekenkamer de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen waarvan enkele van de voorwaarden moeilijk te controleren waren. De controleur beveelt aan subsidieregelingen zo eenvoudig en controleerbaar mogelijk te maken.

Landbouwminister Henk Staghouwer onderschrijft het belang van een goede controle en het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen. Hij wijst erop dat uitvoering van een subsidieregeling met generieke voorwaarden niet altijd aansluit bij de praktijk. 'In individuele gevallen is maatwerk mogelijk gemaakt, op voorwaarde dat het afwijken van een subsidievoorwaarde geen afbreuk zou doen aan het doel van de regeling', reageert de minister.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  85 %
 • Donderdag
  13° / 7°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  70 %
Meer weer