Neerslagtekort toegenomen, beregeningsverboden uitgebreid

Waterschappen moeten steeds meer maatregelen nemen tegen de aanhoudende droogte. Het aantal beregeningsverboden is daarom uitgebreid. Het neerslagtekort is toegenomen en ligt nu in heel Nederland op het niveau van 1976, het jaar met een recorddroogte. Dat meldt Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Neerslagtekort+toegenomen%2C+beregeningsverboden+uitgebreid
© Fotografie Twan Wiermans

Gevolgen van het neerslagtekort voor landbouw en natuur zijn vooral merkbaar in gebieden waar geen water kan worden aangevoerd en die volledig afhankelijk zijn van neerslag. Denk aan delen van Zeeland en de hoge zandgronden in Oost en Zuid Nederland. De aanvoer vanuit de grote rivieren is aan de lage kant, maar voldoende voor de huidige watervraag.

Vanaf vrijdag wordt een periode met neerslag verwacht. De verwachte neerslag in de komende week zal een verbetering van de situatie geven, maar is nog niet voldoende om de gevolgen van de droogte op te heffen.

De waterstand in de grote rivieren is op dit moment zo laag dat de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) extra alert is op een dreigend watertekort. Maar aangezien de stand van de Rijn bij Lobith eind van de week naar verwachting weer gaat stijgen, denkt de LCW dat er in de Rijntakken voldoende water beschikbaar blijft om aan de vraag te voldoen.

In bijna heel Midden-Brabant geldt nu een verbod op het pompen van water uit beken en sloten. Dat is volgens waterschap De Dommel nooit eerder zo vroeg in het jaar aan de orde geweest. In het gebied van De Dommel geldt sinds dinsdag ook een vaarverbod op het zuidelijkste deel van de rivier vanaf de Belgische grens. In Boven-Dommel is de waterstand volgens het schap zo laag dat er onvoldoende stroming in het water is. De natuur heeft daaronder te lijden.

Waterschap Brabantse Delta heeft het aantal plaatsen waar niet meer mag worden beregend dinsdag uitgebreid. In Brabant, maar ook in andere delen van het land zoals op de Veluwe en in het Valleigebied, vallen al kleine beken en watergangen droog. Dat komt niet alleen door een gebrek aan regen, maar ook doordat de zon en hoge temperaturen veel water laten verdampen.

Zandzakken plaatsen

In Zeeland heeft waterschap Scheldestromen een beregeningsverbod ingesteld voor de hoger gelegen gebieden met een zandige ondergrond. In de kustgebieden loopt de aanvoer van water vanuit de duinen terug, aldus het schap. In Limburg plaatst het waterschap op tientallen plekken dammetjes van zandzakken om water in sloten en kleine waterlopen langer vast te houden.

Waterschap Rivierenland voert extra water aan vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Beneden-Linge, omdat vooral de fruittelers in het gebied in het voorjaar veel water nodig hebben. Het schap kan met het water uit het kanaal het waterpeil in de sloten in het werkgebied extra verhogen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  9° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
 • Zondag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer