Faillissement dreigt voor veehouder nabij Natura 2000-gebied Haaksbergen

Als provincie Overijssel niet snel met een goede oplossing komt, dan bestaat de kans dat een veehouderij in het buitengebied van Haaksbergen omvalt. 'Mijn bedrijf wordt langzaam failliet gemaakt', zei de veehouder deze week bij de Raad van State.

Faillissement+dreigt+voor+veehouder+nabij+Natura+2000%2Dgebied+Haaksbergen
© Alexander Fianke

De veehouder vecht tegen het provinciale inpassingsplan Buurserzand-Horsterveen, dat fors ingrijpt op zijn bedrijfsvoering. Het plan regelt het behoud en verbetering van de natuur in dit Natura 2000-gebied.

Een pakket van maatregelen moet dit gebied natter maken. Sloten worden gedempt of ondieper gemaakt. Drainage wordt verwijderd. Volgens de provincie is dat niet mogelijk zonder ook de grondwaterstand in het naastgelegen gebied te verhogen.


Compensatiegronden

'Als op mijn grond vernatting plaatsvindt, dan is dat het begin van het einde', zegt de veehouder. Bovendien heeft hij gronden die ook overgaan naar beschermd natuurgebied. Verder komen er gebruiksbeperkingen op zijn overblijvende gronden.

De grond die moet worden opgegeven voor de natuur, moet in januari volgend jaar al zijn vrijgemaakt. Maar de vooruitzichten op compenserende grond voor de veehouder zijn nog helemaal niet concreet. De provincie heeft wel al compensatiegronden aangeboden en die ook al tijdelijk door de veehouder laten gebruiken, maar die gronden zijn niet goed gelegen en te ver van de bedrijfslocatie verwijderd.

Probleem voor provincie

De Raad van State ziet hier een groot probleem voor de provincie. Volgens vaste rechtspraak van de Raad van State moet bij de vaststelling van het inpassingsplan aannemelijk zijn dat er tijdig compensatiegronden zijn voor de gronden die worden opgeofferd aan de natuur. Aan die eis is niet voldaan. De raadsvoorzitter drong erop aan dat de provincie meer tijd geeft voor het vrijmaken van die gronden. Gebeurt dit niet, dan is er grote kans dat het plan sneuvelt.

De Raad van State heeft ook onafhankelijke adviseurs ingeschakeld om de gevolgen van het plan voor de veehouder te bekijken. De adviseurs constateren dat de vernatting van de percelen niet voldoende in beeld is gebracht. Meestal neemt de Raad van State hun advies over. Dat betekent dat het plan al op twee onderdelen niet voldoet. De Raad van State oordeelt binnen enkele maanden.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer