LTO: deze stikstofaanpak is nog niet de uitweg uit het moeras

De door het kabinet vrijdag gepresenteerde stikstofaanpak is nog niet de uitgang uit het stikstofmoeras. Dat constateert LTO Nederland in een eerste reactie op de plannen van minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof.

Volgens de agrarische belangenbehartiger worden er weliswaar belangrijke stappen gezet, maar de gezochte oplossing voor de stikstofcrisis ontbreekt op fundamenteel niveau. Dat wijt LTO aan onnodige juridische rigiditeit, een doorgeschoten wens tot integraliteit en grote uitvoervraagstukken.'Na drie jaar stikstofcrisis zijn we nog diep in het juridische moeras. Duizenden boeren zitten in onzekerheid over de toekomst. Ze hebben geen vergunning, ook al hebben ze altijd volgens de regels en te goeder trouw gehandeld. Ze kunnen niet investeren, omdat onduidelijk is of en hoe de voedselproductie in bepaalde gebieden langjarig de ruimte krijgt', zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.


Perspectief blijft ongewis

Volgens LTO is er aan plannen uit de samenleving geen gebrek, en is er veel geld beschikbaar vanuit het coalitieakkoord om de stikstofcrisis tot een goed einde te brengen. 'Toch blijft het perspectief voor de landbouw ongewis, komt te weinig economische ontwikkelruimte vrij en zijn PAS-melders nog altijd niet gelegaliseerd. Of de natuur met dit alles daadwerkelijk wordt geholpen is eveneens veel twijfel', aldus LTO in zijn reactie.


LTO vindt het goed dat het kabinet vrijwillige stoppers een aantrekkelijke regeling wil bieden. Het belonen van boeren die op korte termijn vrijwillig willen stoppen is een van de voorstellen die LTO met anderen heeft gedaan. Essentieel is daarbij volgens de organisatie dat zo'n regeling voldoende flexibel én fiscaal goed moet zijn geregeld.


Grond voor blijvers

Voor het bredere toekomstperspectief moet de grond van de vrijwillige stoppers beschikbaar komen voor de blijvers. Boeren en tuinders hebben ruimte nodig om verder verduurzamen, voor de ambities op het gebied van klimaat, biodiversiteit en markt is voldoende goede en betaalbare grond van het grootste belang. Om boeren, platteland en natuur echt vooruit te helpen is echter meer nodig. LTO roept de overheid op meer te investeren in innovatie.

'Boeren willen innoveren, verduurzamen, ondernemen. Maar we horen vooral over 'stoppen' als oplossing. Het is goed dat vrijwillige stoppers die snel beslissen een goed aanbod krijgen maar er moeten dringend meer stappen worden genomen om boeren toekomstperspectief te bieden. Helaas biedt de hoofdlijnenbrief van vandaag nog onvoldoende zicht op resultaat. We zijn in goed overleg met de verantwoordelijke bewindspersonen, maar het is echt zaak dat de boel nu loskomt', zegt Van der Tak.

Om te kunnen investeren in verduurzaming is het volgens LTO van cruciaal belang dat stikstofreducerende innovaties de ruimte krijgen. Met technische maatregelen, zoals schonere stallen, maar ook door anders te voeren of door meer ruimte voor dieren in de wei. 'Voor elke euro levert dat een veelvoud op van wat met opkoop en sanering wordt bereikt', concludeert LTO.


Juridische onzekerheid

De belangenbehartiger stelt dat opschaling van veelbelovende innovaties nu nog vaak strandt in juridische (on)zekerheid. 'Boeren vragen van de overheid vertrouwen en wetenschappelijke borging, zodat innovatieve maatregelen die bijdragen aan natuurherstel niet vastlopen in vergunningverleningstrajecten waarin modellen de kritische depositiewaarde tot zeven cijfers achter de komma proberen door te rekenen', schrijft LTO.

LTO Nederland noemt het cruciaal bij de uitwerking dat de vrijgekomen stikstofruimte wordt ingezet om PAS-melders aan een vergunning te helpen. Deze ondernemers, die altijd volgens de wet en te goeder trouw hebben gehandeld en onder het oude PAS-stelsel geen vergunning konden aanvragen, worden bedreigd in hun bedrijfsvoering door de handhavingsverzoeken van milieuactivisten.

Van der Tak: 'PAS-melders moeten niet eind volgend jaar een vergunning krijgen, maar gisteren. De onzekerheid wordt steeds groter, dat is onacceptabel. Kort en goed: biedt vertrouwen en zekerheid!'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer