Fumo wil toezicht zorgplicht weidevogels verscherpen in Friesland

De Friese omgevingsdienst (Fumo) verscherpt het toezicht op de naleving van de zorgplicht voor weidevogels. De uitvoeringsorganisatie wil 'notoire overtreders' voor het weidevogelseizoen op hun gedrag aanspreken en beboeten wanneer ze weer de fout in gaan. Dat stelde Fumo-directeur Pieter Hofstra donderdag tijdens de weidevogelkennisdag in Joure.

Fumo+wil+toezicht+zorgplicht+weidevogels+verscherpen+in+Friesland
© Persbureau Noordoost

Volgens Hofstra voldoen de meeste boeren aan de zorgplicht, maar is er altijd nog een groep die zich er niet aan houdt. 'Iedereen vindt het vreselijk dat er een maisperceel wordt omgeploegd of nesten kapot worden gereden. Het is echter moeilijk om hierin verandering te brengen, omdat mensen het lastig vinden om elkaar daarover aan te spreken.'

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing zoekt daarom intensiever de samenwerking met partijen die zich met weidevogelbeheer bezighouden, zoals de Bond Friese Vogelwachten en boerenpartijen. Daarmee wil Fumo in beeld krijgen wie de overtredende boeren zijn.'We horen dikwijls: de Fumo moet je buiten de deur houden. Dan raak ik het spoor bijster. We hebben een gezamenlijk doel, zorg dragen voor weidevogels. We moeten weten wie de notoire overtreders zijn. Ook hun collega's ergeren zich aan dit gedrag. Wij willen vooraf het gesprek met aangaan. Wat is er dan op tegen dat, als ze gewaarschuwd zijn, we verbaliseren wanneer ze weer de fout ingaan?'


Boerenprotesten provinciehuis

De zorgplicht zorgde vorig jaar voor veel onrust onder boeren. Provincie Fryslân wilde toen in de omgevingsverordening opnemen dat boeren, voordat zij gaan maaien of beweiden, volgens een nieuw protocol eerst moeten nalopen of er geen weidevogelnesten zijn in hun land.

Dat leidde tot boerenprotesten bij het provinciehuis in Leeuwarden. In reactie hierop dienden elf boerenorganisaties in de herfst een alternatief plan in bij het provinciebestuur. Daarmee wilden ze komen tot meer draagvlak voor bescherming van weide- en akkervogels. Provincie Fryslân steunde dit afsprakenkader.


LTO Noord-beleidsadviseur Roel Visser was nauw betrokken bij de totstandkoming ervan. Volgens hem is het juist van belang om aandacht voor weidevogels op een 'positieve manier aan te vliegen'. 'Ik heb er begrip voor dat men wil praten met overtreders. Handhaving moet echter niet het doel worden. Komt er een verschil in de weidevogelstand wanneer vijftien boeren worden beboet? We moeten ons afvragen of we niet aan andere knoppen moeten draaien.'


Nestpannen

Visser is ervan overtuigd dat de boerenpartijen alle boeren kunnen bewegen om een 'stapje extra te doen'. 'We moeten elkaar daar in het veld op aanspreken. Bovendien maken we reclame voor bijvoorbeeld nestpannen die de weidevogelnesten beschermen. Er is echt een pallet aan opties om meer rekening te houden met weidevogels. Het afsprakenkader, dat we samen met andere partijen hebben opgesteld, zie ik als een positieve uitweg uit een lastige discussie.'

Tijdens de weidevogelkennisdag werd bekendgemaakt dat er een nieuwe provinciale subsidieregeling komt voor het beschermen van weidevogels. Dat was ook de wens van de boerenorganisaties.


Rekentool gruttoaanvalsplan

In meer dan twintig gebieden in zeven weidevogelprovincies willen partijen aan de slag met het gruttoaanvalsplan: robuuste weidevogelgebieden van 1.000 hectare met genoeg kruidenrijk gras en voldoende plasdrasgebieden met als doel de weidevogelstand opkrikken.


Voor melkveehouders die hieraan willen deelnemen, is een rekentool ontwikkeld om een inschatting te kunnen maken wat de financiële consequenties zijn. Andries-Jan de Boer van 3D Agro Advies maakte een doorrekening bij vier melkveebedrijven. Hij noemt het gruttoaanvalsplan voor twee van de vier boeren interessant. 'De rekentool kan een aftrap zijn naar een verdienmodel. De materie is complex. Doorrekenen is niet zomaar iets wat je eventjes doet. Daar moet je een dagdeel voor uittrekken.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 8°
  85 %
 • Donderdag
  13° / 7°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 5°
  70 %
Meer weer