Groningen en boeren breiden weidevogelgebied uit

Provincie Groningen, boeren, Collectief Groningen West en stichting Het Groninger Landschap breiden weidevogelgebied Medenertilsterpolder bij Ezinge uit met 70 hectare. Het totale gebied van 100 hectare wordt onderdeel van Natuurnetwerk Nederland.

Groningen+en+boeren+breiden+weidevogelgebied+uit
© Ruud Ploeg

De inrichting van dit weidevogelgebied in de Medenertilsterpolder vindt mede plaats ter compensatie van onder meer de Fietsroute Plus Groningen-Winsum en de nieuwe hoogspanningslijn 380 kilovolt die Tennet aanlegt tussen de Eemshaven en Vierverlaten. Dit voorjaar worden de plannen verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in 2023 starten.

De Medenertilsterpolder is onderdeel van het eeuwenoude cultuurlandschap Middag-Humsterland. Met een afwisseling van oude watergangen van het Peizerdiep en landbouwgrond is de polder geschikt om te ontwikkelen tot een groter kansrijk weidevogelgebied, vinden de partijen. Er broeden al weidevogels in een deel van de polder, zoals de grutto, een soort die op de rode lijst staat van Nederlandse broedvogels en waarvan bijna 80 procent in Nederland broedt.


Agrarisch weidevogelbeheer

Het Groninger Landschap heeft in het gebied ten zuiden van Ezinge 30 hectare natuurgebied in beheer. Daaromheen, een schil van circa 200 hectare, passen betrokken boeren agrarisch weidevogelbeheer toe.


Om de polder verder geschikt te maken voor weidevogels, is een aantal aanpassingen nodig, zoals het natter maken van het land. Voor de aanvoer van water worden enkele gedempte sloten en greppels weer uitgegraven en gaan nieuwe stuwen helpen het water tijdelijk vast te houden. Dit helpt ook voorkomen dat water te snel naar lagergelegen gebied afstroomt, zodat omliggende landbouwbedrijven hier geen overlast van ondervinden.

Het vogelweidegebied wordt eigendom van Het Groninger Landschap (67 hectare) en van een aantal naburige boeren (samen 33 hectare). In een schil rondom het gebied wordt straks extra agrarisch natuurbeheer toegepast, zodat er een robuust weidevogelkerngebied ontstaat. De boeren die het weidevogelnatuurgebied gaan beheren, worden ondersteund door het Collectief Groningen West en Het Groninger Landschap.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer