Analyse: klimaatambitie Rabobank sluit aan bij wens kabinet

Rabobank maakte vorige week bekend dat de bank de 'klimaatvoetafdruk' van de klanten in de portefeuilles Food & Agri, Hypotheken en Energie grotendeels in kaart heeft gebracht. Dat is pas het begin van een traject om de kredietportefeuille klimaatneutraal te hebben in 2050.

Analyse%3A+klimaatambitie+Rabobank+sluit+aan+bij+wens+kabinet
© Twan Wiermans

Met enige trots meldde bestuursvoorzitter Wiebe Draijer dat Rabobank als eerste grote bank de emissie van zo'n 85 procent van het uitstaande krediet in beeld heeft. De bank wil een stimulerende en ondersteunende rol spelen in de bestrijding van klimaatverandering. Uit de reacties op sociale media blijkt dat sommige mensen dit ervaren als bemoeizucht.

Dat Rabobank min of meer over de schouder van de boer meekijkt, is niet zo verwonderlijk. Het sluit aan bij een bredere ontwikkeling in het bedrijfsleven.

De conclusie van een eerder onderzoek van de economen van Rabobank luidde al dat bijvoorbeeld voedselproducenten steeds kritischer kijken naar de broeikasgasemissie in hun toeleveringsketen. Dit heeft gevolgen voor de relatie tussen leverancier en afnemer, maar ook voor het niveau van transparantie tot aan de boerderij.


Voor banken werkt dit bijna net zo. Rabobank heeft zich achter de doelen van het klimaatakkoord van Parijs geschaard. Dit jaar sloot de bank zich aan bij de NetZero Bank Alliance. Dit is een wereldwijde, door de Verenigde Naties bij elkaar geroepen alliantie van banken die hebben afgesproken in 2050 hun krediet- en investeringsportefeuilles klimaatneutraal te hebben. In Nederland hebben ook ING en Triodos zich hierbij aangesloten.

De alliantie zet zich in om op weg naar 2050 duurzame ontwikkelingen te ondersteunen, versterken en versnellen. De eerste stap hiertoe is het in kaart brengen van de 'klimaatvoetafdruk' van de klanten. De volgende stap is om te kijken in hoeverre de activiteiten in lijn zijn met de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Op basis van deze gegevens kan een concreet actieplan worden gemaakt om de klanten van de banken te helpen met de transitie. Met de Rabo Carbon Bank, aan duurzaamheid gekoppelde leningen en de biodiversiteitsmonitor zet de bank al stappen op dat gebied.


Kringlooplandbouw

Het is niet alleen de ambitie van Rabobank om op deze manier bij te dragen aan verduurzaming van de land- en tuinbouw. In het regeerakkoord staat omschreven hoe het kabinet de transitie naar kringlooplandbouw inzet: 'We zetten de transitie in met een goed verdienmodel, zodat boeren in staat worden gesteld en maatschappelijk worden gewaardeerd om de benodigde verandering te realiseren, waarbij jonge boeren toekomst krijgen. Daarbij verwachten we een niet-vrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de 'retail'.'

Als grootste financier van de agrarische sector in Nederland pakt Rabobank de rol die het kabinet de bank heeft toegedacht.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  20 %
Meer weer