Oproep Greenpeace voor snelle stikstofaanpak wekt wrevel LTO

Milieuorganisatie Greenpeace pleit op basis van een nieuwe studie voor een snellere aanpak van de stikstofuitstoot en roept op tot krimp van de veehouderij. LTO Nederland noemt de oproep 'onnodig polariserend' en vindt dat boeren, natuur en de economie er niet gebaat bij zijn.

Oproep+Greenpeace+voor+snelle+stikstofaanpak+wekt+wrevel+LTO
© Twan Wiermans

Greenpeace zegt dat als de stikstofuitstoot in Nederland niet in een sneller tempo wordt gereduceerd, veertien beschermde natuurgebieden verloren dreigen te gaan of onherstelbare schade oplopen. Die conclusie trekt de organisatie op basis van een studie door ecoloog Roland Bobbink en collega's van onderzoekscentrum B-Ware en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze deden dit onderzoek in opdracht van de milieuorganisatie.

Het gaat om natuurgebieden zoals de zandverstuiving op het Kootwijkerzand en de Hoge Veluwe, veengebieden zoals de Alde Feanen, de Nieuwkoopse Plassen of de Noord-Hollandse duinen. Volgens de onderzoekers verstoort de overmaat aan stikstof het functioneren van ecosystemen met als gevolg dat de kenmerkende biodiversiteit instort. Wat overblijft, stelt Greenpeace, zijn 'verzuurde en door stikstof overbemeste gebieden' waar steeds minder levenssoorten leven die uniek zijn voor Nederland en Europa.

Stikstofplannen

Volgens Greenpeace stellen de onderzoekers dat de veertien gebieden al zo zijn aangetast dat herstelmaatregelen niet of nauwelijks mogelijk zijn. De milieuorganisatie denkt dat er nog maar één oplossing resteert: het drastisch omlaagbrengen van de stikstofuitstoot voor eind 2025. De organisatie vindt dat in de stikstofplannen van het kabinet 'de focus te ver weg ligt (2030)'. Ook wijst de organisatie erop dat de 25 miljard euro uit het 'stikstoffonds' pas beschikbaar komt na de huidige regeerperiode.

Greenpeace vindt dat alle sectoren moeten bijdragen aan het oplossen van het stikstofprobleem en noemt zowel de veehouderij, de luchtvaart, het verkeer als de industrie. Als grootste bron van de stikstofneerslag wijst de organisatie naar de Nederlandse landbouw en dan vooral de veehouderij. 'Daarom is een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren absoluut noodzakelijk', stelt Greenpeace.

Drastische gevolgen

LTO Nederland noemt het voorstel van Greenpeace 'onnodig polariserend'. Al in 2025 de stikstofuitstoot sterk verminderen heeft volgens de landbouworganisatie drastische gevolgen voor woningbouw, bedrijven en ontwikkelingen in het landelijk gebied.

'Greenpeace schetst hier opnieuw een volstrekt onhaalbaar plannetje waarbij boeren andermaal voor de bus worden gegooid, woningbouw niet op gang komt en dat het draagvlak voor goed natuurbeleid onder alle Nederlanders sterk vermindert. Ik pas ervoor. Laten we nou alsjeblieft samen met de constructieve partijen en de nieuwe minister aan de slag gaan in het belang van natuur, economie en de agrarische sector', zegt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland.

Stagnatie

LTO stelt dat 'de ambitie van het nieuwe kabinet – 50 procent stikstofreductie in 2030 – een verdubbeling is van het vorig jaar vastgelegde reductiedoel van 26 procent. Dat doel naar 2025 brengen heeft drastische gevolgen, denkt de landbouworganisatie: geen woningbouw, sluiting van bedrijven en stagnatie van alle ontwikkelingen in het landelijk gebied.

'Greenpeace kijkt alleen naar ecologische ideaalbeelden, maar heeft geen oog voor de maatschappelijke gevolgen van deze voorstellen. Er zijn grenzen aan wat je mag vragen van de samenleving. Greenpeace stelt bovendien voor om vergunde rechten, zo’n beetje het fundament van de rechtszekerheid, simpelweg door te halen. Dat is ontwrichtend en blokkeert elke mogelijkheid tot investeringen in duurzaamheid', vervolgt Van der Tak.

Versnellingsplan

Vanuit de agrarische sector zijn de afgelopen periode verschillende initiatieven in gang gezet om de natuur- en biodiversiteit in Nederland verder te verbeteren. LTO heeft vorig jaar samen met het bedrijfsleven en natuurorganisaties een versnellingsplan voor stikstofreductie voorgesteld. In het coalitieakkoord zijn belangrijke elementen daarvan overgenomen.

Op dit moment vinden goede gesprekken plaats met minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof om daadwerkelijk de benodigde middelen bij (boeren)bedrijven te krijgen en aan de slag te gaan met vrijwillige uitkoop en verplaatsing voor bedrijven die dat willen en vooral met extensiveren en innoveren voor de blijvers.

Webinar 16 februari - Maak kennis met de nieuwe landbouwministers

NAJK organiseert samen met Nieuwe Oogst een kennismaking met de nieuwe landbouwministers Henk Staghouwer (LNV) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Dit vindt plaats op woensdag 16 februari van 16.30 tot 17.30 uur. Jij kunt er ook digitaal bij zijn en vragen stellen. Meld je aan via deze link.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer