Economisch herstel geeft Rabobank wind in de rug

Rabobank boekte in 2021 een nettowinst van 3.692 miljoen euro. Die bedroeg in 2020 nog 1.096 miljoen euro. Het sterke herstel van de economie gaf Rabobank de wind in de rug. De Food & Agri-portefeuille groeide 8 procent. De bank maakte ook bekend vol in te zetten op verschuiving naar groene energie.

Economisch+herstel+geeft+Rabobank+wind+in+de+rug
© Twan Wiermans

Rabobank presteerde goed in verschillende bedrijfsonderdelen, naast Food & Agri. De totale kredietverlening bedroeg in 2022 417,2 miljard euro. Daarvan maakt 102,9 miljard euro deel uit van de wereldwijde kredietverlening in Food & Agri. Van dit bedrag is 35,7 miljard euro uitgeleend aan de binnenlandse Food & Agri-bedrijven en 67,2 miljard euro aan de buitenlandse.


De hogere prijzen die boeren voor goederen ontvingen in 2021, worden door veel ondernemers benut om meer af te lossen om de schuldenlast te verkleinen. Desondanks zag de bank het uitstaande krediet met 8 procent toenemen. De bank betitelt niet langer sectoren uit de Food & Agri als 'kwetsbaar'. 'Deze groep is minder vatbaar gebleken voor de gevolgen van de covid-pandemie dan gedacht. Voedsel is een basisbehoefte en de prijzen zijn goed', zegt financieel topman Bas Brouwers van Rabobank.


Stroppenpot

De nettowinst van 3.692 miljoen euro is 'uitzonderlijk hoog voor Rabobank', stelt Brouwers. Hij heeft daar wel verklaring voor. In het coronajaar 2020 reserveerde de bank honderden miljoen voor de zogeheten stroppenpot om faillissementen door de coronapandemie op te vangen. Die stroppenpot bleek voorbarig zodat het bankbestuur besloot om een groot deel van de reservering op te heffen.Daarnaast heeft onder meer de aantrekkende economie de bank in de kaart gespeeld met hogere provisies, kostenreducties en hogere inkomsten uit aandelenbelangen. Brouwers wijst erop dat 2020 en 2021 uitzonderlijk waren. Wanneer de winsten uit 2020 en 2021 worden gemiddeld, komt het getal iets boven de 2 miljard uit. 'En dat is in lijn met met 10-jarige gemiddelde', zegt Brouwers.


Onvoorspelbaar

Ook Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie, omschrijft 2021 als een jaar dat wederom werd gekenmerkt door het onvoorspelbare karakter van covid-19 en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen. Klanten van de bank hadden te maken met wereldwijde uitdagingen in de toeleveringsketens, arbeidstekorten en toenemende inflatie, wat zorgde voor economische onzekerheid.

'Ondanks deze uitdagingen zagen we dat economieën wereldwijd beter en sneller herstelden dan verwacht. Dit herstel zien we ook terug in de prestaties van het merendeel van onze klanten en de bank', zegt Draijer.


Geen garanties voor 2022

'De verbetering van de economie in 2021 biedt geen garantie voor dit jaar', stelt Draijer in een toelichting op de cijfers. 'Onze klanten worden nog steeds geconfronteerd met verstoringen in toeleveringsketens, hoge energieprijzen, stijgende inflatie en de grote klimaatuitdagingen.'

'Bovendien waart covid-19 nog steeds rond', vervolgt hij. 'En elke nieuwe golf of variant van het virus en de bijbehorende beperkende maatregelen van de overheid, hebben gevolgen voor onze klanten en de kwaliteit van onze kredietportefeuille. Ook zijn er geopolitieke spanningen en houdt de lage-rente-omgeving aan. We blijven daarom voorzichtigheid betrachten de komende jaren.'


Energietransitie

Rabobank maakt van de energietransitie een kernonderdeel van de strategie. De kredietverstrekker is op zoek naar manieren om de uitstoot van schadelijke gassen te verminderen via zijn activiteiten. De financiering voor duurzame energie moet tegen 2025 jaarlijks 30 procent groeien. Volgens Draijer biedt de energietransitie daarmee 'een echte kans'.

Van kredietverstrekkers wordt steeds meer verlangd dat ze verantwoording afleggen voor de milieueffecten van hun leningen. Dan gaat het van de methaanuitstoot van koeien tot de ontbossing door veehouderij en sojateelt. Rabobank is niet alleen groot in voedsel en landbouw, sectoren waar het lastiger is om de uitstoot te beperken. De bank heeft ook voor 190 miljard euro aan hypotheekactiviteiten. De bank wil daarom ook meer leningen verstrekken om huizen energiezuiniger te maken.

Volgens Draijer moeten adviseurs van de bank ervoor zorgen dat klanten meebewegen bij het halen van de klimaatdoelen van Parijs. 'Als we dat geloven, dan willen we ze op weg helpen', laat hij optekenen. Voor klanten die zich niet aan de doelen committeren en vooruit willen, is in de toekomst mogelijk geen ruimte, waarschuwt de topman.


Grootste vervuilers

De financiering van de energietransitie biedt ook kansen voor banken. Regeringen en bedrijven moeten volgens schattingen van persbureau Bloomberg tegen 2050 minstens 80 biljoen euro investeren om de uitstoot snel genoeg terug te dringen om de ergste effecten van klimaatverandering te voorkomen. Hernieuwbare energie is al goed voor 88 procent van de energieportefeuille van de Rabobank. Volgens Draijer is het de bedoeling dat deze portefeuille volledig groen wordt.

Verder maakt de bank werk van het identificeren van de grootste vervuilers in de kredietportefeuille, waarbij in het bijzonder gekeken wordt welke stappen ze zetten om aan de klimaatdoelen te gaan voldoen. Ook wil Rabobank het voortouw nemen bij de financiering van nieuwe technologieën, zoals waterstof en CO2-afvang.


Antiwitwasbeleid

Rabobank trekt 249 miljoen euro extra uit om zijn antiwitwasbeleid te verbeteren. Dat geld is nodig voor het wegwerken van achterstanden bij het klantenonderzoek en het in de gaten houden van transacties. De Nederlandsche Bank (DNB) vindt dat Rabobank niet voldoet aan vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). DNB heeft Rabobank opdracht gegeven om tekortkomingen bij de naleving van de Wwft te verhelpen voor uiterlijk 15 december 2023.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  12° / 9°
  90 %
 • Vrijdag
  10° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer