Rabobank+ziet+groeikansen+door+verduurzaming
Nieuws
© ANP

Rabobank ziet groeikansen door verduurzaming

Rabobank wil een rol spelen bij de verduurzaming van de land- en tuinbouwsector, door gerichte bancaire dienstverlening. Dat heeft directievoorzitter Wiebe Draijer meegedeeld. Hij benadrukt dat boeren en tuinders zelf aan bepalen of en hoe ze verduurzamen.

De bank maakte gisteren de jaarcijfers bekend. Daarbij blikte Draijer ook vooruit. De bank ziet kansen voor groei rond maatschappelijke thema's. De coöperatieve structuur van de bank is volgens hem geschikt om deze maatschappelijke knelpunten te benoemen en daar bancaire dienstverlening op te richten.

De groei voorziet Rabobank vooral op het vlak van vier thema's. Dat zijn de verduurzaming van voedsel en voedselproductie, de energietransitie, verduurzaming van de woningmarkt en het verbeteren van de zelfredzaamheid van Nederland.


Draijer ziet de omslag als onvermijdelijk en wil daarop inspelen. 'We willen producten en diensten aanbieden die boeren kunnen helpen bij de transitie die ze onherroepelijk gaan doormaken. Overigens zijn ze daar al ver in. We willen zoveel mogelijk ondernemers helpen bij het bereiken van die duurzaamheidsstatus.'

De omschakeling waar Draijer op doelt, kan divers zijn. 'Dat kan zijn biologisch of extensiever, maar ook dat een boer investeert in technologie die zorgt dat je uitstoot omlaag gaat. We willen boeren helpen die willen investeren in het verduurzamen van hun kassen of het extensiveren van het grondgebruik. Dat kan in allerlei vormen, als het maar helpt om die transitie vorm te geven die de boer zelf inzet en wil.'


Stikstofreductie

Ook bij de ontwikkelingen rondom de wet Stikstofreductie en natuurherstel verwacht de bank een rol te kunnen spelen. 'We willen ook helpen bij gebiedsgebonden aanpassingen, bijvoorbeeld in gebieden met veel natuur. Daar helpen we met verplaatsingen in dat werkgebied met een daarvoor opgezet fonds.'

'We kunnen een brug zijn bij bedrijfsuittreding en -uitbreiding. Bij die nieuwe ruilverkaveling kunnen we juist helpen doordat we contacten hebben met het netwerk om daarbij te faciliteren. Internationaal doen we het ook door stimulans en ondersteuning aan te brengen om de onzekere fase te overbruggen', stelt Draijer.


Omschakelen

Draijer denkt dat die fase onvermijdelijk is bij verplaatsing of verduurzaming. 'Als je omschakelt van de ene praktijk naar de andere, ben je als boer drie jaar aan het opschalen naar een nieuwe situatie. Dan ben je kwetsbaar en heb je garantie nodig, voor het geval je een slecht seizoen doormaakt en in onbalans raakt. Die garantie voegen we toe aan de financiering, met een aantal internationale instanties rondom kennis, financiering en netwerk en dienstverlening', stelt de Rabobank-directievoorzitter.

'We zullen ook helpen met een korting op het rentepercentage', zegt Draijer. 'Als een boer een flinke sprong maakt naar een meer duurzame praktijk, moet alles erop gericht zijn om hem weer te laten presteren in de periode die volgt.' Hij benadrukt dat de inzet niet alleen op Nederland is gericht, maar ook op de klanten in het buitenland.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  24° / 14°
  20 %
 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
Meer weer