LTO Noord: 'Maak plannen stikstofreductie'

Provincie Utrecht wil zoveel mogelijk in gezamenlijkheid bepalen welke maatregelen ingezet zullen worden om de emissie van stikstof terug te dringen. Volgens LTO Noord is het zaak dat agrarisch ondernemers snel met elkaar in de gebieden om tafel gaan om te bekijken wat mogelijk is.

LTO+Noord%3A+%27Maak+plannen+stikstofreductie%27
© ANP

Via een webinar zijn boeren en tuinders vrijdag bijgepraat over de belangrijkste ontwikkelingen in het buitengebied. Volgens de provincie is nog niet bekend hoe de emissiebeperking van stikstof er in de praktijk precies uit zal zien. 'Daarvoor is landelijk beleid nodig en onderzoek naar maatregelen en de effecten daarvan', stelt een woordvoerder.

'De overheid moet eerst haar huiswerk gaan doen', verwoordt LTO Noord-bestuurder Bert van Donselaar. 'We hebben heldere en transparante analyses nodig over hoe het is gesteld met de natuur, en welke factoren daarin een rol spelen, voordat we aan de slag kunnen. Tegelijkertijd kunnen boeren in gezamenlijkheid kijken wie wil innoveren, gaat verbreden, vanuit vakmanschap stappen kan zetten of wil stoppen. Vanuit het gebied kunnen we dan een aanbod doen.'


Zes gebieden

De provincie heeft zes Natura 2000-gebieden in beeld waar de natuur volgens de overheid onder druk staat. De grootste overschrijdingen in stikstofdepositie zijn berekend in Botshol en Binnenveld. Voor ieder gebied is een startdocument opgesteld waarin stikstof- en andere opgaven beschreven staan. Per deelgebied zullen plannen en maatregelen verder worden uitgewerkt, met als basis het zogenoemde Handelingskader.

Van maatregelen als extern salderen, waarbij vrijgekomen stikstof door het staken van activiteiten beschikbaar komt voor een andere partij, is in Utrecht nog geen sprake. De provincie voert wel gesprekken met boeren die zich oriënteren op vrijwillige verkoop of bedrijfsverplaatsing. 'Elke individuele situatie is anders en vraagt dus om maatwerk', zegt de woordvoerder.


In vertrouwen

Van Donselaar pleit ervoor dat boeren per gebied 'in vertrouwen' met elkaar in gesprek gaan. 'Ik zie vooral het risico dat opkoopregelingen een gebiedsproces gaan frustreren; dat boeren tegen elkaar worden uitgespeeld en landbouwgrond verdwijnt.'

Met name de regeringsplannen voor de afwaardering zijn volgens de regiobestuurder zorgelijk. 'Daar is 8 miljard euro voor gereserveerd en voor innovatie 1 miljard. Dat geeft mij het gevoel dat onze overheid niet zoekt naar de oplossing, maar op zoek is naar grond. En juist voor toekomstperspectief en kringlooplandbouw hebben ook boeren grond hard nodig.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 2°
  45 %
Meer weer