Vogelgriep op pluimveebedrijf in Vuren

In het Gelderse Vuren, nabij Gorinchem, is op een leghennenbedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vogelgriep+op+pluimveebedrijf+in+Vuren
© DIRK HOL

Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 168.000 leghennen op het bedrijf geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de 1 en 3 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone liggen veertien bedrijven waarvoor per direct een vervoersverbod geldt.

Het vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht. Zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.


Vanwege de besmetting op de locatie in Vuren wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.


Landelijke ophokplicht

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht. Met uitzondering van behalve fazanten en loopvogels. Een afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen en kinderboerderijen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels.

Landbouwminister Henk Staghouwer heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd met een duiding van de huidige situatie te komen en een nieuwe risicobeoordeling te geven. De Tweede Kamer wordt hierover binnenkort geïnformeerd. Daarnaast bekijkt het ministerie welke mogelijke maatregelen op korte termijn kunnen worden getroffen om het risico op insleep van vogelgriep verder terug te brengen.


Structureel probleem

Ook op de lange termijn wordt bekeken hoe met vogelgriep moet worden omgegaan. Het lijkt er op dat het virus nu een structureel probleem is geworden en dat het jaarrond in Nederland voorkomt. 'Daarmee vormt het een permanente bedreiging voor de pluimveehouderij', schrijft het ministerie in een verklaring. Dit geldt ook voor houders van kleine aantallen vogels en voor wilde vogels en zoogdieren.

Dit vraagt ook om oplossingen voor de langere termijn, vindt de minister. Hierover gaat het ministerie samen met de sector en andere partijen in gesprek.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  11° / 1°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  10° / -1°
  20 %
Meer weer