Vogelgriep op eendenbedrijf Biddinghuizen

Op een bedrijf in het Flevolandse Biddinghuizen is bij eenden vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 9.700 dieren op het betreffende bedrijf geruimd en is een vervoersverbod ingesteld.

Vogelgriep+op+eendenbedrijf+Biddinghuizen
© Twan Wiermans

In het gebied van 1 kilometer rond het besmette bedrijf in Biddinghuizen liggen twee andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd op vogelgriep en dagelijks intensief gemonitord op onder andere de gezondheid van de dieren. In de 3 kilometerzone rondom het besmette bedrijf liggen twee andere pluimveebedrijven. Deze worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometerzone rond dit bedrijf liggen 29 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct een vervoersverbod.

Het vervoersverbod geldt voor vogels en broed- en consumptie-eieren, mest, gebruikt strooisel en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.


Bezoekverbod en doucheverplichting

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Bij dit noodzakelijke verbod geldt een doucheverplichting. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

De landelijke ophokplicht voor pluimvee en afschermplicht voor hobbymatig gehouden vogels is nog onverminderd van kracht. Er is momenteel geen mogelijkheid tot het regionaal afschalen van de ophokplicht. Ook is er een verbod op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels.

In het kader van de besmetting op de locatie in Biddinghuizen wordt, zoals gebruikelijk, een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten.


Duiding huidige situatie

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de deskundigengroep dierziekten gevraagd om met een duiding van de huidige situatie te komen en een nieuwe risicobeoordeling te geven. De Tweede Kamer wordt hierover binnenkort geïnformeerd. Daarnaast bekijkt het ministerie welke mogelijke maatregelen op korte termijn kunnen worden getroffen om het risico op insleep van vogelgriep verder terug te brengen.

Het ministerie gaat samen met de sector en andere partijen in gesprek over oplossingen voor de lange termijn, ook in het kader van de integrale gebiedsgerichte aanpak met betrekking tot stikstof, water en klimaat en het rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier'.Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
Meer weer