Toelating duurzamere middelen duurt toeleveranciers te lang

De toelating van nieuwe groene en meer duurzame gewasbeschermingsmiddelen duurt te lang om voor 2030 een transitie in de land- en tuinbouw op gang te brengen. De capaciteit van de beoordelingsinstanties is ontoereikend en de wetgeving is ongeschikt om middelen snel te beoordelen.

Toelating+duurzamere+middelen+duurt+toeleveranciers+te+lang
© René Bouwmeester

Dat was de boodschap die diverse sprekers uit het bedrijfsleven meegaven aan Tweede Kamerleden tijdens een rondetafelgesprek dat woensdagmiddag digitaal plaatsvond. Onderwerp van de sessie waren nut en noodzaak van gewasbeschermingsmiddelen. Vertegenwoordigers uit de wetenschap, overheid en toelating, de branche en omwonenden gingen in gesprek met Kamerleden.Het rondetafelgesprek was georganiseerd op initiatief van de Kamerleden Thom van Campen (VVD) en Caroline van der Plas (BBB) om het kennisniveau van de leden van de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij te spijkeren.


Toelatingsprocedure

Piet Boonekamp, directeur van de belangenbehartiger van de producenten van biologische middelen Artemis, was glashelder in zijn boodschap. Hij verweet de overheid trage wetgeving, gebaseerd op de beoordeling van chemische gewasbeschermingsmiddelen. 'Zo komen de groene producten nooit op tijd. Versnel de toelatingsprocedure.'

'Telers hebben nieuwe producten nodig, maar die zijn nog niet toegelaten. Sterker nog, we hebben niet eens een definitie van biologische middelen. In Frankrijk is die er wel en komen ze tot ongeveer honderd toegelaten middelen binnen die definitie. In Brazilië en de Verenigde Staten zijn dat er ongeveer vierhonderd. Er zit dus iets fout in onze wetgeving. Daar kunt u iets aan doen', sprak Boonekamp de Kamerleden toe.


Experimenteren

Zowel Boonekamp als Ilse Geijzendorffer (directeur van het Louis Bolk Instituut) benadrukten dat de boeren en tuinders steun nodig hebben om de omslag te maken naar een agrarisch systeem waarvoor minder middelen nodig zijn. Boonekamp stelde voor om een select aantal boeren en tuinders te laten experimenteren met groene middelen, waarbij een vangnetregeling de risico's voor oogst- en inkomstenderving afdekt.

Ook directeur Jan Verschoor van Nefyto, de belangenbehartiger van de gewasbeschermingsmiddelenbranche, vindt het huidige toelatingsbeleid te kort schieten. Hij vroeg om uitbreiding van de beoordelingscapaciteit voor de toelating van innovatieve biologische en chemische gewasbeschermingsmiddelen in Nederland en Europa.


Tijd nodig

Marleen Riemens (Wageningen University & Research) voegde daar aan toe dat ook de introductie van robuuste gewassen veel tijd vraagt. 'In de open teelten is die ontwikkeling net begonnen. Dat zal zeker niet in 10 jaar voor elkaar zijn. Dat kost al snel 10 tot 15 jaar.'

Riemens wees ook op de gevolgen als middelen komen te vervallen voordat er nieuwe teeltwijzen, alternatieve middelen of robuuste gewassen zijn ontwikkeld. 'Alternatieve teeltsystemen zijn risicovoller en vragen meer samenhang in het middelengebruik. Het is nodig om kennis te ontwikkelen en een goede vertaling op perceelniveau te maken', stelde Riemens.

Een massale overstap naar biologische landbouw, zoals sommige Kamerleden suggereerden, heeft consequenties, legde Riemens uit. 'Ook in de biologische landbouw komen ziektes voor en moeten telers soms ingrijpen. En in de biologische landbouw wordt ongeveer 72 procent van opbrengst van gangbare landbouw gehaald. Dat betekent dat een groter areaal nodig is voor dezelfde productie. Bij jaren dat er in de bio-landbouw veel ziekten voorkomen, loop je het risico dat er te weinig wordt geproduceerd.'


Voedselprijzen

Joris Baecke, die namens LTO Nederland aan tafel zat, wees op de gevolgen van te snelle afbouw van het middelenpakket. 'Als het middelenpakket te snel wordt afgebouwd dan vrezen we voor oogstverliezen,' zei Baecke. 'En waar schaarste is, zal dat een effect hebben op voedselprijzen.'Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  10° / 8°
  75 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
Meer weer