Uienketen wil verder met Uireka

Vertegenwoordigers van de Nederlandse uiensector die participeren in ketenproject Uireka gaan zich komend voorjaar buigen over een verlenging van het gezamenlijke onderzoeksprogramma en de invulling daarvan.

Uienketen+wil+verder+met+Uireka
© Anton Dingemanse

Voorzitter Gijsbrecht Gunter van de stuurgroep van Uireka meldde tijdens de themadag Uien van Landbouwbeurs Noord- en Centraal-Nederland dat de animo om ook na 2022 door te gaan er wel is. 'Maar we moeten dat met de ketenpartijen nog definitief afstemmen en ook bepalen hoe we doorgaan en hoe we onze activiteiten kunnen financieren.'

Na 2022 komt er een einde aan Uireka 2.0. De inzet is volgens Gunter om na te denken over een verlenging voor opnieuw enkele jaren. Uireka is een ketenproject van de Nederlandse uiensector met als doel om gezamenlijk onderzoek te laten uitvoeren. In de eerste periode van 2017 tot en met 2019 was het onderzoek gericht op het versterken van de marktpositie van de Nederlandse uiensector. In Ureka 2.0 ligt de focus meer op het weerbaar maken van de teelt.


Aansluiting bij Topsectorenbeleid

De Nederlandse uienhandelaren, zaadfirma's, toeleveranciers en overige participanten financieren ongeveer de helft van het onderzoek. Voor de rest van het budget is cofinanciering vanuit de overheid gerealiseerd. 'Deze wijze van ketenbrede financiering willen we handhaven en we zijn blij dat inmiddels ook BO Akkerbouw meedoet met Uireka. Verder zoeken we aansluiting bij het Topsectorenbeleid van de Nederlandse overheid', gaf Gunter aan.


Over de thema's in het uienonderzoek zegt Gunter dat er jaarlijks een inventarisatie plaatsvindt waarbij de participanten van Uireka hun voorkeur kunnen aangeven. Belangrijke onderwerpen om te onderzoeken zijn op dit moment de mogelijkheden van irrigatie en fertigatie en ook fusarium is een hot item.

De stuurgroep vindt het volgens Gunter wel van belang om onderzoeksthema's goed af te handelen. Het uiteindelijk doel van een onderzoek is dat er concrete oplossingen komen voor praktijkproblemen. 'Dat geldt onder meer voor koprot, dat speelde met name in de beginjaren van Uireka. Maar ook met fusarium willen we in het onderzoek doorgaan totdat de ziekte beter beheersbaar is.'


Stengelaaltjes hardnekkig probleem

Hardnekkig probleem in de Nederlandse uienteelt is op dit moment de oplopende druk van stengelaaltjes. Onderzoeker Chris de Visser van Wageningen UR businessunit Open Teelten is coördinator van het onderzoeksprogramma van Uireka. Hij legde uit dat de uitdaging bij stengelaaltjes is om meer kennis te krijgen over de verschillende populaties en op het ontwikkelen van een waardplantentoets.

'Het probleem is dat we nog veel te weinig weten over stengelaaltjes en hoe het komt dat er de laatste jaren meer aantastingen zijn. Voor het Uireka-onderzoek zijn we daarom op zoek naar schadegevallen in verschillende gewassen. We proberen zoveel mogelijk populaties te verzamelen om daarmee vast te stellen welke waardplanten een rol spelen bij de vermeerdering van deze aaltjes', stelde De Visser.


Oplossing

De oplossing voor de problemen met stengelaaltjes moeten volgens De Visser gezocht worden in de vruchtwisseling en wellicht ook inundatie in uiterste gevallen. 'Wij willen in het onderzoek ook vaststellen wat de invloed is van de teelt van groenbemesters, maar ook bijvoorbeeld bekijken we welke onkruiden belangrijke waardplanten zijn. Die kunnen wellicht cruciaal zijn voor de beheersing van stengelaaltjes.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  10° / 5°
  30 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  30 %
Meer weer