LTO: 'Weeg landbouwbelang bij aanleg kabels door zee'

Betrek boeren en tuinders direct bij de aanleg van kabels door zee. Dat kan frustratie en vertraging in een later stadium voorkomen. Dat is de boodschap van LTO Nederland in haar zienswijze over het Aanvullend Ontwerp programma Noordzee 2022-2027. Dat is onlangs ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

LTO%3A+%27Weeg+landbouwbelang+bij+aanleg+kabels+door+zee%27
© ANP

In dat programma schrijft het ministerie van I&W dat er nog een forse opgave ligt voor de aanleg van windmolenparken op de Noordzee. Ook staat er dat besluitvorming over de aanleg van een park op zee altijd gelijktijdig plaatsvindt met besluitvorming over aanlanding van de kabels op land.

De aanleg van windparken op de Noordzee gaat uiteraard gepaard met de aanlanding van de elektriciteitskabels op land. Deze kabels gaan vaak ook over of onder boerenland. Waar die kabels precies aan land komen en welk tracé daarna gevolgd wordt, is onderdeel van een (lange) studie- en afwegingsprocedure.

Betrokkenheid vanaf begin

LTO Nederland vraagt om betrokkenheid van de landbouw, de grondeigenaren, vanaf het begin van die procedure. Het is een gegeven dat landbouwkundige aspecten onderdeel moeten zijn van die afwegingsprocedure. Maar als dat pas in een later stadium gebeurt, leidt dat tot onnodige frustratie, maar ook tot vertraging van de aanleg van de kabels. De ervaringen met de aanlanding van kabels in Noord-Groningen spreken voor zich.

De belangen van de landbouw gaan over de lengte van het tracé (in akkerbouw en grasland), over bodemopbouw en – herstel, plantenziekten (fytosanitair), verziltingsrisico, warmte, straling en over de aanlegmethode. Volgens LTO Nederland is daarom een gedegen onderzoek nodig naar de gevolgen voor de bedrijven van de aanleg van een kabel op de bedrijfsvoering.

Door de gevolgen voor de bedrijven tijdig in beeld te brengen, kan de keuze van een voorkeursalternatief beter onderbouwd en gemotiveerd worden, vindt LTO. Ook kunnen dan de gevolgen op de bedrijfsvoering zoveel mogelijk voorkomen worden en wordt het draagvlak onder de grondeigenaren vergroot.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  21° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 13°
  70 %
 • Zaterdag
  20° / 9°
  5 %
Meer weer