Toezeggingen en cadeautjes tijdens Schoutens laatste begrotingsdebat

Dat ze nog een landbouwbegroting door de Tweede Kamer moest loodsen, had landbouwminister Carola Schouten zelf ook niet verwacht. Door het lange formatieproces kwam het er echter nog een keer van, dit keer als demissionair bewindsvrouw. Op het stikstofbeleid deed ze geen nieuwe toezeggingen. Wel opende ze de deur om in de toekomst bufferzones nabij Natura 2000-gebieden te behouden voor de landbouw.

Toezeggingen+en+cadeautjes+tijdens+Schoutens+laatste+begrotingsdebat
© Dirk Hol

Het begrotingsdebat bracht geen beweging in het stikstofdossier. De aanpak van die crisis ligt op de formatietafel en de plannen die daarop liggen werden door Schouten vakkundig uit het debat geweerd. Het enige dat ze daarover kwijt wil, is dat daarvoor een 'substantiële inspanning' nodig is van het nieuwe kabinet.


Ze wilde nog wel kwijt dat ook de aanpak van het nieuwe kabinet een gebiedsgerichte aanpak zal kennen, met maatwerk waar nodig. Maatwerk is ook waar partijen als SGP en BBB om vragen. Deze partijen deden voorstellen voor een meer doelgericht en bedrijfsspecifiek beleid op stikstof en nitraat.

Kamerlid Roelof Bisschop (SGP) probeerde Schouten te bewegen daarvoor het real time-meten van ammoniakuitstoot op bedrijfsniveau in te zetten. Dat laatste komt volgens de minister te vroeg. Ze steunt de pilots op dit vlak, maar dat onderzoek bevindt zich nog in een te vroeg stadium om met behulp van deze technieken regelgeving meer bedrijfsspecifiek te maken.


Nieuwe grondvariant

Toezeggingen werden wel binnengehaald door CDA en ChristenUnie. Kamerlid Derk Boswijk (CDA) vroeg naar de mogelijkheid om naast natuur- en landbouwgrond een nieuwe tussenvariant te introduceren waarbij natuurinclusieve landbouw mogelijk blijft. Dit zou kunnen gelden voor bufferzones rondom Natura 2000-gebieden die nu niet goed in regelgeving voor landbouwgrond passen.


Schouten is wel gecharmeerd van dat idee. Een optie is volgens haar om de status van landbouwgrond in natuurlijk beheer te wijzigen naar extensieve natuurinclusieve landbouw. Daarvoor moet ze wel in gesprek met provincies, gemeenten en andere belanghebbende organisaties. Haar opvolger (waarschijnlijk) zal de Kamer in de loop van volgend jaar informeren over de eventuele stappen die hierin verder worden gezet.


Landbouwminister Carola Schouten 'bokst' met Kamerlid Roelof Bisschop (SGP).
Landbouwminister Carola Schouten 'bokst' met Kamerlid Roelof Bisschop (SGP). © Dirk Hol

Kamerlid Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Caroline van der Plas (BBB) wisten een wel zeer opvallende voorstel overgenomen te krijgen. Uit de eerste voorstellen voor het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn leerde Grinwis dat ambtenaren wel heel ver van de boerenpraktijk af staan Dat veel LNV-ambtenaren al een stagedag doorbrengen op een boerenbedrijf, juicht hij toe, maar hij vindt dit nog te beperkt.


Ambtenaren op stage

Een voorstel van CU en BBB om dit voor beleidsmakers uit te breiden naar praktijkweken, werd door Schouten onder voorwaarden overgenomen. De Kamerleden moesten zich wel bewust zijn van het feit dat haar ambtenaren de handen vol hebben aan hun ingewikkelde Kamervragen.


• Lees ook: CDA en PvdD: 'Dier moet altijd toegang tot drinkwater hebben'

Het geroffel op de tafeltjes in de Tweede Kamer klonk toen de bewindsvrouw daarom als tegenprestatie een stage voor Kamerleden op het ministerie voorstelde. Het CU-Kamerlid kreeg ook voor elkaar dat Schouten het Rijksvastgoedbedrijf gaat bewegen in te zetten op meer langjarige pachtcontracten.


Bevestiging afscheid

Schouten had aan het einde van het debat, die hiermee haar komende afscheid bevestigde, een verrassing in petto voor de landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer. Iedere fractie krijgt van haar een boom in een nog aan te leggen voedselbos.


'Het mooie aan het voedselbos is dat al die verschillende bomen elkaar allemaal weer nodig hebben. Misschien doet u dat er een beetje aan herinneren dat we elkaar allemaal een beetje nodig hebben om verder te komen in deze samenleving, maar zeker ook in deze Kamer', besloot ze.


Handgemaakt trekkertje

Kort daarvoor ontving Schouten zelf ook een cadeautje. BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas verraste haar (foto) met een door een vriendin handgemaakt trekkertje. Zelf droeg Van der Plas gedurende het debat eenzelfde exemplaar om haar hals.

Tijdens het begrotingsdebat werden 59 moties ingediend. Volgende week dinsdag wordt over de voorstellen gestemd.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  29° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
 • Vrijdag
  21° / 15°
  20 %
Meer weer