Moties tegen Schouten en halvering veestapel verworpen

Moties tegen het beleid van landbouwminister Carola Schouten en een eventuele halvering van de veestapel zijn door de Tweede Kamer verworpen. De motie van afkeuring tegen de bewindsvrouw zorgde tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen voor ophef.

Moties+tegen+Schouten+en+halvering+veestapel+verworpen
© Dirk Hol

De motie van afkeuring tegen LNV-minister Carola Schouten werd ingediend door Kamerlid Wybren van Haga (Groep Van Haga). De motie was mede-ondertekend door Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging (BBB). Van Haga alleen diende ook een motie van wantrouwen in tegen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanwege diens coronabeleid.

Bij andere partijen stuitten de moties op grote bezwaren. Gert-Jan Segers (ChristenUnie) noemde het tijdens het begrotingsdebat 'bizar' dat een Kamerlid dat nog nooit een landbouwdebat had bijgewoond met een afkeuringsmotie tegen een landbouwminister komt.


Rob Jetten (D66) en Pieter Heerma (CDA) zeiden te vrezen voor uitholling van een instrument waarmee de Kamer ministers kan corrigeren. Zij vinden een debat over de kabinetsbegroting niet het moment om een minister aan te spreken op individuele portefeuilles.

Van Haga's afkeuring richt zich op het stikstofbeleid dat volgens hem 'boeren van hun land af jaagt'. De moties tegen de bewindslieden werden tijdens de stemming aan het einde van het begrotingsdebat verworpen.


Halvering geen optie

Van der Plas diende samen met Van Haga een motie in waarin de regering wordt gevraagd een halvering van de veestapel te schrappen als optie in het klimaatbeleid. Volgens demissionair premier Mark Rutte is halvering van de veestapel 'nooit' een optie geweest voor het kabinet. Hij ontraadde het voorstel. De motie werd wel in stemming gebracht maar haalde het niet, ondanks steun van Forum voor Democratie, JA21, Groep Van Haga, BBB, Pieter Omtzigt, SGP en PVV.

Ook een voorstel van BBB om de Regeling ammoniak en veehouderij (de Rav-lijst) te schrappen kreeg geen meerderheid. Volgens Van der Plas smoort deze regeling, waarbij alleen goedgekeurde technieken mogen worden ingezet om ammoniakemissies uit stallen terug te dringen, de innovatiekracht in de veehouderij en werpt het voor boeren drempels op om zelf te werken aan het beperken van schadelijke emissies.


Een succes behaalde Van der Plas met haar verzoek aan de regering om te komen met een isolatietegoedbon waarmee particulieren zelf hun huis kunnen isoleren. Volgens het BBB-Kamerlid vormen de '5 miljoen klussers die per maand een bouwmarkt bezoeken, in potentie het grootste isolatiebedrijf van ons land'. Een grote meerderheid in de Tweede Kamer steunde het voorstel van BBB.

Van der Pas sloot zich in het debat aan bij een motie van Partij voor de Dieren (PvdD). Daarin werd de Kamer gevraag zich uit te spreken tegen vrijhandelsakkoorden met landen waar de productiestandaarden in de landbouw lager liggen dan die in de Europese Unie. Dit voorstel haalde het niet.

Een motie van de PvdD die vraagt om een moratorium op de bouw en uitbreiding van nieuwe veestallen kreeg ook geen meerderheid. Wel is een meerderheid van de Kamer het eens met een voorstel van de dierenpartij om mestvergisters uit te sluiten van een nieuwe SDE-subsidieregeling waarvoor het kabinet 3 miljard euro heeft gereserveerd.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  9° / 4°
  70 %
 • Zaterdag
  8° / 2°
  60 %
 • Zondag
  8° / 2°
  60 %
Meer weer