Fryslân verbiedt glyfosaat op pachtgronden

Provincie Fryslân verbiedt vanaf volgend jaar het gebruik van glyfosaat op provinciale pachtgronden. Daarnaast mogen pachters andere pesticiden vanaf 1 januari alleen met toestemming inzetten.

Frysl%C3%A2n+verbiedt+glyfosaat+op+pachtgronden
© Han Reindsen

Dit verbod geldt niet voor de circa 40 hectare akkerbouwpachtgrond. Voor dit type grondgebruik zijn niet voldoende alternatieven op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. In totaal heeft de provincie zo'n 2.000 hectare grond in eigendom.

Ook voor pachters die die aansluitend aan de pacht van 2021 dezelfde provinciale grond opnieuw in pacht krijgen geldt een uitzondering, geeft gedeputeerde Douwe Hoogland (PvdA) aan. 'Zij hebben geen meldingsplicht en mogen de onkruiden bestrijden zonder schriftelijke toestemming. Deze keuze is gemaakt omdat in de meeste gevallen deze inzet van pachtgronden onderdeel uitmaakt van lopende gebiedsprocessen en afspraken. Uiteindeiljk vindt er grondruil plaats.'


Akkerranden

Het?pachtbeleid?is in lijn met het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten?van oktober dit jaar. Het verschil met het vorige pachtbeleid is dat gebruik van glyfosaat en pesticiden voor grasland pleksgewijs eerder wel waren toegestaan. Voor akkerbouwgronden was dit eerder voor het hele perceel toegestaan, exclusief de akkerranden.

Van toestemming voor het gebruik van pesticiden kan sprake zijn?als het mechanisch?of?handmatig verwijderen van probleemkruiden aantoonbaar niet lukt. Voor het gebruik van pesticiden volgt de provincie de wettelijke kaders vanuit de Europese Unie (EU) en het ministerie van LNV. Ondanks deze bestaande regelgeving gaat de provincie in gesprek met de EU en het Rijk over het stopzetten van het gebruik van pesticiden.

De provincie actualiseert het pachtbeleid regelmatig. Enerzijds door verplichte wijzigingen vanuit de EU en het Rijk, anderzijds door gewijzigd provinciaal beleid. Zo heeft de provincie in 2021 meer punten toegekend aan onder andere de biologische landbouw en kavels dichter bij de boerderij. Met als doel om het landbouwverkeer af te laten nemen en daarmee ook de stikstofuitstoot.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer