Kosten sanering pelsdierhouderij onderschat

Het compenseren van de nertsenhouders voor het vervroegd stoppen met hun bedrijf gaat de overheid 12,6 miljoen euro meer kosten dan de 150 miljoen die vooraf is begroot. Dat meldt demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in een Kamerbrief.

Kosten+sanering+pelsdierhouderij+onderschat
© Pixabay

De kosten vallen volgens de meest actuele raming van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met name hoger uit doordat er meer meewerkende ondernemers zijn op de bedrijven dan vooraf ingeschat. De ondernemers van de nertsenhouderijen krijgen een compensatie voor de overbruggingsperiode voor het vinden van vervangende arbeid. Volgens het ministerie kan de overschrijding worden gecompenseerd door onderuitputting van de middelen gereserveerd op de Aanvullende post voor de uitvoering.

Tot nu toe zijn door 147 nertsenhouders aanvragen ingediend voor in totaal 180 locaties. Door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zijn op 1 november 2021 91 aanvragen definitief vastgesteld, 4 bevinden zich in de beoordelingsfase, 2 zijn afgewezen en 50 ondernemingen hebben een voorschot ontvangen maar nog geen vaststelling.

Naast het budget voor nadeelcompensatie is er in totaal 36 miljoen euro beschikbaar gesteld voor flankerende maatregelen in het kader van de Wet verbod pelsdierhouderij, waaronder de sloop- en ombouwsubsidie. Via de wet kan er in uitzonderlijke situaties ook een pensioenvoorziening komen voor pelsdierhouders.


Bijna alle aanvragen sloop en ombouw binnen

De uiterste datum voor het aanvragen van een sloopsubsidie is voorbij. Het is nog tot eind 2023 mogelijk om een ombouwsubsidie aan te vragen. Op 1 november hebben 157 ondernemingen een aanvraag ingediend voor een sloop- en ombouwsubsidie voor in totaal 176 locaties. Het betreft 58 aanvragen voor zowel een sloop- als ombouwsubsidie, 98 voor een sloopsubsidie en 1 voor een ombouwsubsidie. De aanvragen worden de komende periode door RVO.nl beoordeeld.

Samen met de Nederlandse Federatie voor Edelpelsdierenhouders (NFE) en LTO Nederland is een Sociaal Economisch Plan (SEP) opgesteld waarmee pelsdierhouders, hun partners en meewerkende gezinsleden personeelskosten voor bijvoorbeeld beroepsopleidingen, trainingen en workshops vergoed kunnen krijgen.


Vijfhonderd aanvragen Sociaal Economisch Plan

Ruim vijfhonderd aanvragen voor het SEP zijn vanaf mei 2020 tot en met september 2021 door de NFE goedgekeurd. De aanvragen helpen bij de verwerving van praktische vaardigheden die pelsdierhouders nodig hebben bij het vinden van een baan op de korte termijn of bij de doorstart naar een nieuwe onderneming op de lange termijn. De mate waarin het SEP wordt gebruikt toont de veerkracht van de sector en de manieren waarop pelsdierhouders hun toekomst vormgeven.

Via het SEP krijgen pelsdierhouders de mogelijkheid zich voor te bereiden op (vergunning)procedures en bestemmingsplanwijzigingen bij gemeenten en provincies voor de ombouw van hun locaties. Hiertoe worden groepsbijeenkomsten en workshops georganiseerd. De NFE streeft ernaar dat nog voor het einde van dit jaar iedere pelsdierhouder een groepsbijeenkomst kan bijwonen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer