Provincie Noord-Brabant erkent cruciale rol land- en tuinbouw

Provincie Noord-Brabant bevestigt de cruciale rol van de land- en tuinbouwsector. ZLTO is blij met deze erkenning. Dat blijkt uit een reactie van ZLTO op het ontwerpbeleidskader Voedsel & Landbouw van de provincie. Wel blijft ondernemingsruimte dringend noodzakelijk.

Provincie+Noord%2DBrabant+erkent+cruciale+rol+land%2D+en+tuinbouw
© Nieuwe Oogst

ZLTO is blij dat het provinciebestuur van Noord-Brabant de cruciale rol van de land- en tuinbouw voor de economie en de samenleving erkent en dit belang ook vastlegt in het ontwerpbeleidskader Landbouw & Voedsel. 'De agrarische sector vertegenwoordigt niet alleen een directe economische waarde van zo'n 16 miljard euro, maar boeren en tuinders zorgen ook voor gezond voedsel, fijn groen, welbevinden en geluk', zegt ZLTO-voorzitter Wim Bens.

ZLTO is eveneens te spreken over de brede maatschappelijke waardering voor het werk van boer en tuinder. Tegelijkertijd uit zij haar zorgen over hun toekomst en de mogelijkheden om te ondernemen in Noord-Brabant. Dat heeft ze het provinciebestuur duidelijk gemaakt in een uitgebreide reactie op het ontwerpbeleidskader.


Geen zwabberbeleid

Daarin vraagt de belangenorganisatie nadrukkelijk aandacht voor kleine en middelgrote agrarische bedrijven. 'Juist zij dreigen in de verdrukking te komen door verdere wet- en regelgeving die hen dwingt tot zeer forse investeringen', zegt Bens. 'Deze gaan bijna altijd gepaard met evenzo stevige kredieten die boeren en tuinders moeten aangaan. Een integrale, duurzame visie en dito aanpak acht ZLTO daarom noodzakelijk. Het kan niet zo zijn dat agrariërs om de paar jaar met nieuwe eisen en regels te maken krijgen, met alle financiële gevolgen van dien. Kortom: heldere langetermijndoelen stellen, geen gedetailleerde voorschriften, duidelijkheid, geen zwabberbeleid.'

ZLTO zegt het jammer te vinden dat de provincie zich bij het formuleren van doelen voor de landbouw beperkt tot natuurinclusieve en biologisch agrarische bedrijven. 'Zeker, deze zijn belangrijk en verdienen en krijgen onze steun', benadrukt de ZLTO-voorzitter. 'Maar ook andere ondernemers in andere agrarische sectoren hebben recht op duidelijkheid over hun ontwikkelruimte. Helaas geeft de provincie niet aan welke ruimte deze bedrijven verdienen om duurzaam te kunnen ondernemen. Ook hun activiteiten dienen een groot maatschappelijk en economisch belang.'


Alomvattende kijk

Daarnaast wijst ZLTO de provincie erop dat 'emissieloos' alleen is weggelegd voor volledig gesloten bedrijfssystemen zoals de intensieve veehouderij en glastuinbouw. 'Een meer alomvattende kijk op de sector, gevat in concreet beleid, achten wij dan ook dringend gewenst', zegt Bens.

In haar reactie schrijft ZLTO dat het ook haar ambitie is om in 2040 gezond en betaalbaar voedsel te produceren. 'Als onze boeren en tuinders dit 'basispakket' niet meer kunnen leveren, ontstaat er grotere afhankelijkheid van voedsel uit het buitenland met alle gezondheidsrisico's van dien. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het beleidskader Voedsel & Landbouw moet daar heldere antwoorden op geven', stelt de ZLTO-voorzitter.

ZLTO noemt het ontwerpplan een goede eerste aanzet daartoe, maar vraagt concreet handelingsperspectief voor boeren en tuinders in alle sectoren. 'Dat is goed voor Noord-Brabant en haar inwoners', vindt Bens.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer