ZLTO: 'Criminaliseren PAS-melders ronduit verwerpelijk'

'Criminaliseren van PAS-melders is ronduit verwerpelijk', verklaart ZLTO-voorzitter Wim Bens. Met die woorden wijst hij het handhavingsverzoek van Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu aan het adres van PAS-melders krachtig van de hand. 'De uitspraken van jurist Valentijn Wösten dinsdag in de Brabantse dagbladen gooien nog maar eens olie op het vuur.'

ZLTO%3A+%27Criminaliseren+PAS%2Dmelders+ronduit+verwerpelijk%27
© Twan Wiermans

Dinsdag werd bekend dat Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) en vereniging Leefmilieu vijftig nieuwe natuurvergunningsprocedures starten in Noord-Brabant. Zij vechten de stikstofrekenregels aan waarmee het Brabantse provinciebestuur natuurvergunningen wil verlenen voor bestaande boerenbedrijven die zonder de noodzakelijke natuurvergunning zijn uitgebreid.

Dergelijke procedures waren al gestart in Gelderland, Friesland en Overijssel. De provinciebesturen willen die bedrijven legaliseren op basis van rekensommen. Daarmee worden emissietoenames op de ene locatie weggestreept tegen emissieafnames op een andere locatie, het salderen.MOB en vereniging Leefmilieu zeggen met de procedures de rekenregels aan de kaak te willen stellen op basis waarvan het provinciebestuur de bedrijven een vergunning wil verlenen. Volgens de twee organisaties is het vaak onduidelijk hoeveel stikstofemissies in vergunningen zijn toegestaan en welke emissies werkelijk optreden.


Te goeder trouw

Betrouwbare stikstofrekensommen zijn om deze reden amper mogelijk, vinden MOB en vereniging Leefmilieu. Bovendien staan de provincies toe dat met vergunde, maar nooit gerealiseerde emissies, gesaldeerd mag worden. Dat speelt bij zowel de industrie als in de agrarische sector, stellen ze.


Het interview met Wösten in de Brabantse dagbladen wakkert het vuurtje aan, vindt ZLTO. Volgens de advocaat is de enige manier om de natuurdoelen te halen: inkrimpingvan de veestapel. 'Maar daar durven politici niet aan.'


Handhavingsverzoeken

De jurist speelde een hoofdrol tijdens de rechtszaak die in 2019 leidde tot de stikstofcrisis en van zijn hand zijn ook de vijftig handhavingsverzoeken tegen Brabantse boerenbedrijven. Wösten trekt nu van provincie naar provincie om die ter verantwoording te roepen.


ZLTO vindt het criminaliseren van agrarisch ondernemers die volkomen te goeder trouw hebben gehandeld, ronduit verwerpelijk. 'Dat kan en mag niet in onze rechtsstaat', zegt voorzitter Bens. 'Het verzoek van de milieuclubs tot bekendmaking van gegevens druist in tegen het rechtsprincipe van bescherming van de persoonlijke levenssfeer en riekt naar juridisch en opportunistisch publicitair activisme.'


Onzekerheid en stress

De eis tot handhaving en het bekendmaken van persoonsgegevens zorgen voor grote onzekerheid en stress bij boeren, stelt Bens. ZLTO vindt dat de overheid de wettelijke en morele verplichting heeft snel te zorgen voor een passende vergunning voor PAS-melders en wil dat de situatie in de tussentijd wordt gedoogd. 'Dat is de route. Daar blijven we op hameren.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  8° / 3°
  60 %
 • Maandag
  9° / 4°
  40 %
 • Dinsdag
  8° / 1°
  15 %
Meer weer