Diergezondheidsfonds duurder voor geiten en varkens

Geiten- en varkenshouders gaan meer bijdragen aan het Diergezondheidsfonds. Voor de andere sectoren zijn de veranderingen klein. Dat blijkt uit de definitieve bedragen die 1 november zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Diergezondheidsfonds+duurder+voor+geiten+en+varkens
© Huisman Media

Voor geitenhouders stijgt de bijdrage met 24,4 cent per geit. Deze stijging komt vooral door het toevoegen van de kosten voor de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) en een andere verdeling van de uitvoeringskosten. De geitensector laat vanaf medio 2021 het antibioticagebruik monitoren door de SDa. Deze kosten waren niet opgenomen in de begroting van 2021.

In 2021 werd de diergezondheidsheffing voor varkens betaald vanuit het saldo-overschot van deze sector in het fonds. De tarieven waren in 2021 daarom nihil. In 2022 gaan de varkenshouders wel weer een heffing betalen, maar die is gehalveerd ten opzichte van de heffing zoals die in 2020 gold.

Voor runderen ouder dan 1 jaar dalen de tarieven in 2022 met 9,4 cent per dier. Voor runderen jonger dan 1 jaar stijgen de tarieven juist met 6 cent per dier. Schapenhouders betalen 2,6 cent minder heffing per schaap in 2022.


Flinke veranderingen pluimvee

Bij pluimvee zijn de veranderingen in de tarieven groot. In de winter van 2020-2021 zijn kosten gemaakt voor de bestrijding van vogelgriep. Die kosten zijn begroot op 5,2 miljoen euro. Naar verwachting geeft de Europese Unie hier een ondersteuning voor van 1,8 miljoen euro.

Ondanks deze kosten kan de diergezondheidsbijdrage voor pluimvee toch omlaag. Er is een overschot van 16,5 miljoen euro opgebouwd in de afgelopen jaren. Hiervan is 0,4 miljoen euro te verklaren door hogere inkomsten dan begroot vanuit de broederijen van vleeskuikens en leghennen. Die betalen in 2022 daarom geen diergezondheidsheffing per broedei.

De andere bedragen zijn niet specifiek per sector te herleiden. Dit leidt tot een korting op alle pluimveetarieven in 2022. In totaal wordt 4,6 miljoen euro minder heffing opgelegd dan de begrote uitgaven.


Totale begroting

De totale begroting van het Diergezondheidsfonds 2022 bedraagt bijna 35 miljoen euro. Na aftrek van de rijksbijdrage en de geraamde EU-subsidies dragen de sectoren ruim 21 miljoen euro bij aan het Diergezondheidsfonds. Houders van meer dan 249 kippen, kalkoenen of eenden, 25 schapen of geiten en 5 runderen of varkens dragen bij aan het Diergezondheidsfonds.

De crisisreserve van het Diergezondheidsfonds bedraagt voor runderen 1,8 miljoen euro, voor varkens 7,4 miljoen euro, voor kippen, kalkoenen, eenden en broedeieren ruim 7,4 miljoen euro en voor schapen en geiten 98.000 euro. Dat blijkt uit de officiële bekendmaking van de tarieven voor 2022.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  9° / 7°
  95 %
 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
Meer weer