Akkoord+over+diergezondheidfonds
Nieuws
© Anita vermeer

Akkoord over diergezondheidfonds

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft met de diersectoren afspraken gemaakt over de besteding van het Diergezondheidsfonds (DGF) voor de komende vijf jaar. Preventie van Afrikaanse varkenspest en vogelgriep hebben prioriteit.

Het DGF is er om dierziektes te voorkomen en bestrijden. 'Het is een soort verzekering die je nooit nodig hoopt te hebben', zegt Jeannette van de Ven, LTO-portefeuillehouder Gezonde Dieren. Ze doelt op besmettelijke ziektes als mond- en klauwzeer, vogelgriep, Q-koorts, blauwtong of scrapie.

Worden de dieren van veehouders getroffen door zo'n ziekte, dan is er steun vanuit het DGF. Veehouders zijn zelf verantwoordelijk voor de diergezondheid, daarom dragen ze bij aan het fonds. Ook de overheid draagt bij.

Maximale bijdrage

Elke vijf jaar kijkt het ministerie van LNV, samen met de betrokken sectoren, naar het convenant waarin de afspraken ten aanzien van het DGF zijn gemaakt. In het akkoord is per diersoort vastgelegd hoeveel geld de betreffende sector maximaal bijdraagt.

Voor de varkenshouderij zijn de kosten voor de komende vijf jaar beraamd op 16,9 miljoen euro. De helft wordt betaald door de overheid, de andere helft is voor rekening van de varkenssector. Het geld gaat bijvoorbeeld naar onderzoek en de preventie van besmettelijke dierziekten. De bestrijdingskosten zijn geschat op 41 miljoen euro, waarvan 22 miljoen voor Afrikaanse varkenspest. Deze kosten komen volledig voor rekening van de varkenssector.

Voor de pluimveehouderij zijn de vijfjarige kosten beraamd op 46 miljoen euro. De bestrijdingskosten liggen op 32 miljoen, waarvan 2 miljoen euro voor de bestrijding van Newcastle Disease.

Kosten rundveehouderij

Voor de rundveehouderij zijn de vijfjarige kosten vastgesteld op 34,2 miljoen en de bestrijdingskosten op 9 miljoen euro. Van der Ve: 'De bestrijdingskosten zijn gelijk gebleven, omdat er geen aanwijzingen zijn dat het risico op het uitbreken van een relevante besmettelijke dierziekte substantieel is gewijzigd.'

Voor de schapen- en geitensector zijn de bestrijdingskosten ingeschat op 490.000 euro. De vijfjaarlijkse kosten voor de schapensector zijn beraamd op 5,7 miljoen, voor de geiten is dit 3,9 miljoen.

LTO is tevreden over het akkoord. 'Wel maken we ons zorgen over de invloed van de natuur op de diergezondheid. Denk aan wilde eenden, ganzen en zwijnen. Volgens de overheid valt dit onder het ondernemersrisico. Maar wij zien dat wildlife toeneemt, er komen bijvoorbeeld meer natuurgebieden.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Donderdag
  3° / 1°
  90 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  20 %
 • Zaterdag
  13° / 4°
  50 %
Meer weer