Voervolume ForFarmers daalt, brutowinst stijgt

Het totale voervolume, inclusief de coproducten, van ForFarmers is in het derde kwartaal 1,4 procent gedaald. De brutowinst steeg door een van de acquisities en de stijging van het mengvoervolume. Toch daalde het operationele bedrijfsresultaat met 22 procent door met name de hoge energieprijzen.

Voervolume+ForFarmers+daalt%2C+brutowinst+stijgt
© Britstra

Door de aanhoudend lastige marktomstandigheden is het totale voervolume van ForFarmers volgens CEO Yoram Knoop gedaald. 'De overnames die we begin dit jaar deden – de vleeskuikenvoerspecialist De Hoop en paardenvoerspecialist Mühldorfer – en onze Poolse activiteiten realiseerden wel goede resultaten. Daardoor steeg onze brutowinst. Daarnaast is onze productmix verbeterd. We hebben meer mengvoer omgezet en minder coproducten, zaaigoed en ruwvoer.'

ForFarmers heeft dit kwartaal ook voortgang geboekt met structurele kostenbesparingen als onderdeel van het efficiencyprogramma. Maar de stijging van de energieprijzen was zo extreem en snel dat dit tot een aanzienlijke daling van de onderliggende Ebitda (operationele resultaat uit de normale bedrijfsvoering) heeft geleid. Hoe vooral de energieprijzen zich zullen ontwikkelen, is onvoorspelbaar. 'Daarom spreken we geen verwachtingen uit over de resultaten van het vierde kwartaal 2021', zegt Knoop.


Plussen en minnen in Nederland en België

In Nederland daalde in het derde kwartaal de vraag naar mengvoer bij melkveehouders. Sommige veehouders kochten minder mengvoer omdat er voldoende gras was door de vochtige zomer. Door hun krappe liquiditeitsposities was prijs doorslaggevend in de aankoopbeslissing voor voer en niet het technische rendement. Volumes in de varkenssector daalden, naast andere oorzaken, vooral door de warme saneringsregeling die in de zomer van 2021 werd afgerond.

Varkenshouders in België hebben door de zeer lage varkensprijzen minder nieuwe dieren opgelegd. Door de overname van De Hoop stegen de volumes in de vleespluimveesector. De afzet aan legkippenhouders steeg ook.

Reudink, dat zich richt op biologische veehouders in diverse ForFarmers-regio's, verbeterde de sterke marktpositie vooral in de pluimveesector. Pavo, het merk waaronder paardenvoeders worden geleverd, zette de positieve resultaten voort. Mede ondersteund door de overname van Mühldorfer en een toename van de afzet via onlinekanalen.


Voorzichtig herstel Poolse pluimveemarkt

In Duitsland en Polen steeg het Total Feed-volume, het mengvoervolume steeg relatief harder. Ook hier daalde de afzet in de rundvee- en varkenssector. In Polen zette het voorzichtige herstel van de pluimveemarkt door. Dit heeft geresulteerd in een fors hogere afzet van mengvoeders aan vleeskuikenhouders.

In Duitsland en Polen is nog wel sprake van margedruk, door de toegenomen overcapaciteit die vorig jaar ontstond door corona en dierziekten. De brutowinst steeg daarom relatief minder hard dan het volume.


Mengvoervolume in Verenigd Koninkrijk gedaald

Het Total Feed- en mengvoervolume in het Verenigd Koninkrijk daalde. Dit is grotendeels te wijten aan het verlies van een grote varkensklant waarmee het in het tweede kwartaal niet lukte een bestaand langdurig contract op een rendabele manier te verlengen. Exclusief het verlies van deze klant steeg de afzet aan varkenshouders.

In de herkauwerssector nam het volume in de melkveesector toe. Het aantal rundvleeskoeien is afgenomen, evenals het aantal schapen, waardoor in deze sectoren het volume achterbleef. In de pluimveesector werd meer afgezet, zowel door het aantrekken van nieuwe klanten als door een herstel van de vleespluimveemarkt.


Inzetten op fusies en overnames

Voor de komende periode heeft bij ForFarmers het verder en sneller implementeren van de strategie Build to Grow, waaronder de efficiencyplannen, de hoogste prioriteit. Knoop: 'We willen onze posities versterken door in te zetten op fusies en overnames in onze thuismarkten, maar mogelijk ook daarbuiten. Het doel is een betere geografische balans van activiteiten te creëren.'

Binnen de strategie kijkt ForFarmers, gezien de sterke balans, ook naar alternatieven voor kapitaalallocatie (hoe het beschikbare kapitaal kan worden aangewend). Hierover zal het bedrijf binnenkort rapporteren. De intentie van het bedrijf is om in 2021 een dividend per gewoon aandeel uit te keren dat vergelijkbaar is met het dividend over 2020.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  23° / 14°
  20 %
 • Donderdag
  25° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  28° / 14°
  5 %
Meer weer