WUR: bedrijfsoptimalisatie plus voor melkveehouder en milieu

Het optimaliseren van de productiviteit in de melkveehouderij kan de winst van de melkveehouder verhogen en de impact op het milieu verlagen. Hiervoor moeten melkveehouders de bedrijfsvoering aanpassen aan die van de koplopers.

Dat blijkt uit het manuscript 'Closing productivity gaps among Dutch dairy farms can boost profit and reduce nitrogen pollution' van Melina Lamkowsky, Oene Oenema, Miranda Meuwissen en Frederic Ang van Wageningen University & Research. Zij onderzochten in hoeverre door groei in productiviteit de winst is te verhogen en de stikstofuitstoot is te verlagen. Hiervoor zijn de gegevens genomen van 341 intensieve Nederlandse melkveebedrijven voor de jaren 2006 tot en met 2017. Met een Bennet-Lowe-formule zijn in de loop der jaren de economische productiviteit en de stikstofefficiëntie vergeleken.

Daarbij onderzochten de vier wetenschappers wat er gebeurde wanneer in de eerste plaats de brutowinst wordt verhoogd en binnen deze ruimte wordt geprobeerd het stikstofoverschot te minimaliseren. Ze ontdekten daarbij dat wanneer de minder effectief scorende ondernemers de werkwijze van de meest effectieve collega's overnamen, de jaarlijkse brutowinst met 34 procent is te verhogen en tegelijkertijd de stikstofuitstoot met 50 procent is te verlagen.

Zo was voor de periode tussen 2006 en 2017 de jaarlijkse productiviteitskloof, op basis van een gemiddeld melkveebedrijf, tussen de gemiddelde melkveehouder en de best presterende melkveehouder 68.292 euro brutowinst. Het stikstofgat tussen beide groepen was 6.563 kilo stikstofoverschot per bedrijf. De toppers scoren daarmee de helft van het gemiddelde. Wordt dit op alle bedrijven toegepast, dan is er volgens de onderzoekers een reductie van 113 kiloton stikstof mogelijk voor de hele Nederlandse melkveehouderij.


Voor veel bedrijven haalbaar

Volgens de onderzoekers kan een winstmaximalisatie bij 96 procent van de geanalyseerde melkveebedrijven leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot. Bij 40 procent van de melkveehouders komt dit door de aankoop van minder kunstmest. Bij 72 procent van de bedrijven komt dit door minder voeraankoop als gevolg van het efficiënter omgaan met perceel en gewas.

Een deel van de bedrijven moest meer kunstmest en voer aankopen, omdat de voorraden te gering zijn. Volgens de onderzoekers zou dit voor slechts 2 procent van de bedrijven betekenen dat er meer stikstof wordt uitgestoten. Een deel van de ondernemers wist de aankopen te compenseren door een hogere melkproductie.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  9° / 7°
  95 %
 • Zondag
  10° / 7°
  85 %
 • Maandag
  10° / 9°
  90 %
Meer weer