Burgerinitiatief Meten=Weten vraagt provincies om middelenverbod

Burgerinitiatief Meten=Weten wil dat de provincies het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die in natuurgebieden worden aangetroffen aan banden legt. Volgens de actiegroep gaat het om veertien werkzame stoffen die bij eerder onderzoek zijn gevonden in Drentse Natura 2000-gebieden en die insecten en insecten etende vogels aantasten.

Burgerinitiatief+Meten%3DWeten+vraagt+provincies+om+middelenverbod
© Amazone

Meten=Weten stelt dat het bevoegd gezag volgens de Habitatrichtlijn en de Wet natuurbescherming verplicht is om passende maatregelen te nemen om verslechteringen en verstoringen te voorkomen als die duidelijke effecten hebben op een Natura 2000-gebied. De provincies zijn in Nederland verantwoordelijk voor het in stand houden van de natuurkwaliteit in Natura 2000-gebieden.

Omdat het ook volgens demissionair landbouwminister Carola Schouten niet mogelijk is de exacte bron van de vervuilingen op te sporen, wil de actiegroep nu een provinciaal gebruiksverbod als gewasbeschermingsmiddelen ook buiten landbouwpercelen hun sporen nalaten. Het betreft algemeen toegelaten stoffen als 6-benzyladenine, aclonifen, boscalid, chloorprofam en chloridazon.


Drentse natuurgebieden

De actie van Meten=Weten is een vervolg op een eerdere procedure voor de rechtbank Noord-Nederland afgelopen zomer. Daarin stelde de rechter de actiegroep in het gelijk dat voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en drainage rond verschillende Drentse natuurgebieden eerst een vergunning nodig is. Provincie Drenthe heeft daarop beroep aangetekend tegen de uitspraak.


Meten=Weten geeft toe dat het handhavingsverzoek verstrekkend is en de beoordeling tijd vergt, maar dringt tegelijk aan op een spoedige inwerkingtreding ervan. 'Om te voorkomen dat in het volgende teeltseizoen deze stoffen nog worden gebruikt en om de gebruikers de tijd te geven om maatregelen te nemen.'


Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  0° / -4°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
Meer weer