Focus NVI-index meer op gezondheid en minder op melk

In de nieuwe totaalfokkerijindex NVI voor de melkveehouderij worden gezondheidskenmerken zwaarder gewogen. Er is minder aandacht voor het verhogen van de melkproductie en het beenwerk. De leden van coöperatie CRV willen zo meer aandacht voor diergezondheid.

Focus+NVI%2Dindex+meer+op+gezondheid+en+minder+op+melk
© Barenbrug

De wijzigingen worden april 2022 doorgevoerd, meldt coöperatie CRV. Iedere vijf jaar worden alle leden-melkveehouders, belangenbehartigers en partijen in de zuivelketen geraadpleegd om mee te denken over het fokdoel.

Ruim tweeduizend melkveehouders vulden tussen december 2020 en januari 2021 een enquête hierover in. Zij gaven daarin aan dat de productie minder zwaar mag wegen en vruchtbaarheid, klauwgezondheid en uiergezondheid juist zwaarder.


Animo hoornloos nog klein

Verder gaven de melkveehouders aan dat er weinig belang wordt gehecht aan A2A2-melk en hoornloosheid. De enquête werd overigens ingevuld voordat begin juni de Wet Dieren werd gewijzigd. Hoornloosheid wordt vanwege de uitslag van de enquête niet meegewogen. Wel komt er een aparte lijst met hoornloos verervende stieren.

Vanuit de partijen in de keten en diergezondheidsorganisaties kwam naar voren dat er aandacht nodig is voor kalversterfte, stikstof- en methaanemissies en kringlooplandbouw. Daarom wordt kalversterfte zwaarder gewogen, net als het kenmerk 'besparing voerkosten'. Met dat laatste wordt niet alleen rekening gehouden met de kringloop en het milieu, maar ook dat de veehouder op voerkosten kan besparen.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer