Yuverta wil groen onderwijs behouden voor het zuiden

Een groot deel van het groene onderwijs in Zuid-Nederland vindt sinds kort plaats onder de vlag van Yuverta. De fusie van het Limburgse Citaverde College met Helicon Opleidingen en Wellantcollege moet vooral de continuïteit en het karakter van het groene onderwijs in de regio waarborgen.

Yuverta+wil+groen+onderwijs+behouden+voor+het+zuiden
© Maartje van Berkel

Door het samengaan van de drie organisaties is de grootste groene opleidingsorganisatie van Europa ontstaan. Iets waar Cyrille van Bragt en Jan-Pieter Janssen, beiden lid van het college van bestuur van Yuverta, best trots op zijn.

'Maar nóg trotser zijn we op het feit dat we op deze manier het groene onderwijs kunnen behouden voor Limburg en andere regio's', zegt Janssen, die jarenlang voorzitter was van het college van bestuur van Citaverde. 'Door de demografische ontwikkelingen zagen we de animo voor bepaalde opleidingen teruglopen, ook in Limburg.'

Dankzij de fusie kunnen alle opleidingen en locaties volgens Janssen behouden blijven. 'Vooral omdat we zaken nu samen kunnen oppakken. Zo worden projectgroepen opgezet om overstijgend lesmateriaal te ontwikkelen. Yuverta verzorgt vmbo- en mbo-onderwijs, cursussen en trainingen voor mensen van 12 tot 62 jaar.'

De lijnen tussen onderwijs en praktijk blijven kort

Jan-Pieter Janssen, lid van het college van bestuur van Yuverta

Snelle veranderingen

De ontwikkelingen in de sector en de maatschappij waren ook een drijfveer voor de fusie. 'De groene sector verandert in rap tempo. Denk aan de opmars van precisielandbouw en drones', zegt Van Bragt.

'Tegelijkertijd hechten de maatschappij en overheid steeds meer waarde aan thema's als biodiversiteit, duurzaamheid, groen in de stad, klimaat, energie en goed water- en bodembeheer. Deze zaken zijn ook van belang voor agrarisch ondernemers. Bijvoorbeeld goed omgaan met water en bodem is een must om in de toekomst een succesvol agrarisch bedrijf te kunnen runnen', legt Van Bragt uit.

De geschetste ontwikkelingen vragen volgens de Yuverta-bestuurder om aanpassingen in het bestaande groene onderwijs en de ontwikkeling van nieuwe opleidingen. Van Bragt: 'Samen kunnen we deze uitdaging beter oppakken. Door de krachten te bundelen, vergroten we onze ontwikkelkracht en kunnen we beter inspringen op actuele vragen en behoeften. We hebben immers meer mankracht en middelen. De fusie stoomt het groene onderwijs klaar voor de toekomst.'

Tekst gaat verder onder kader.

Yuverta-feiten op een rij

Yuverta is de fusie van Citaverde, Helicon en Wellantcollege. Dit leidt tot:

• 53 schoollocaties in Midden-, West- en Zuid-Nederland. In Limburg telt Yuverta vijf locaties: in Horst, Nederweert, Herten, Roermond en Heerlen.
• 12.000 middelbare scholieren (vmbo, mavo, het groene lyceum, praktijkonderwijs).
• 8.800 mbo-studenten, verdeeld over 65 mbo-opleidingen.
• 8.500 cursisten per jaar, verdeeld over ruim 175 cursussen en trainingen.
• 2.000 personeelsleden.
• 5.000 stages per jaar.

Hamvraag is of de aansluiting met de praktijk voldoende kan worden gewaarborgd binnen een dusdanig grote onderwijsorganisatie. 'Absoluut', benadrukt Janssen. 'Er is namelijk sprake van een fijnmazige structuur. We hebben immers veel locaties. Daarnaast is de organisatie onderverdeeld in negen regio's met ieder een regiodirecteur en managementteam. Zij staan letterlijk dicht bij de ondernemers.'

Het project AgroLeeft, waarin studenten van Citaverde de afgelopen vier jaar innoveerden met het bedrijfsleven, krijgt een vervolg binnen Yuverta. 'Ook gaan we regio-overstijgende inhoudelijke vakgroepen opzetten rondom bepaalde thema's', zegt Van Bragt.

'Binnen die vakgroepen praten onder meer ondernemers, vakdocenten en brancheverenigingen over de vertaling van praktijkontwikkelingen naar het onderwijs. Daarnaast blijven we lesgeven op praktijkbedrijven', laat de Yuverta-bestuurder weten.

Projecten rondom vraag van ondernemer

Verder worden projecten opgezet rondom vraagstukken van ondernemers. Van Bragt: 'Studenten en docenten kunnen op die manier mede vormgeven aan innovaties in de praktijk. Hier is de ondernemer bij gebaat, terwijl student betrokken blijven bij de laatste ontwikkelingen in de sector.'

Tot slot: wat levert de fusie op voor agrarisch ondernemers in Zuid-Nederland? 'Het behoud van het kwalitatief hoogwaardige groene onderwijs in de regio is de grootste winst voor de ondernemer', stelt Janssen. 'Hierdoor blijven de lijnen tussen onderwijs en praktijk kort. Daarnaast kunnen we een breder onderwijsaanbod bieden.'

Voordeel voor ondernemer

Van Bragt benadrukt dat de ondernemer ook voordeel heeft van het feit dat de nieuwe organisatie beter kan inspelen op veranderende behoeften en nieuwe ontwikkelingen. 'Hierdoor leveren we studenten af die weten wat er speelt in de hedendaagse sector en klaar zijn voor de toekomst. Ook vanuit het oogpunt van bedrijfsovername is dat een voordeel.'

Een partij als Yuverta legt volgens Janssen meer gewicht in de schaal. 'Met deze omvang zijn we een serieuze gesprekspartner als het gaat om nationale en internationale vraagstukken. Dit stelt ons in staat om zaken die spelen in de praktijk beter onder de aandacht te brengen bij bijvoorbeeld overheden.'

'Goed onderwijs cruciaal voor kennisgedreven agrosector'

'Onze jeugd vormt de basis voor een sterke sector en dat valt of staat met een kennisgedreven vakgebied als de onze', zegt Susanne Görtz, LLTB-bestuurslid en portefeuillehouder Onderwijs. 'De voorlopersrol die we als land – maar zeker ook als regio – hebben op onder meer het gebied van kennis en innovatie, kan alleen behouden blijven als onze sterke basis van onderuit gevoed blijft worden.' Het dichter bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven is volgens Görtz van essentieel belang voor de arbeidsmarkt in het algemeen en voor de groene sector in het bijzonder. 'Studenten laten kennismaken met de vele mooie kansen die de sector biedt, vormt hierbij de leidraad. De combinatie van theoretische kennis en de realiteit van de praktijk bieden een gezonde bodem voor de toekomst van de agrosector in Zuid-Nederland.' Görtz is ervan overtuigd dat 'het resultaat van de fusie groter zal zijn dan de som der delen'. 'Mits we kort op de bal blijven wat betreft de regionale aanhaking en we de eigen identiteit in de regio weten te behouden. Daarnaast blijft de samenwerking tussen Yuverta en andere kennisinstellingen als HAS Hogeschool onverminderd belangrijk.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Vrijdag
  0° / -4°
  10 %
 • Zaterdag
  2° / -4°
  20 %
 • Zondag
  3° / -3°
  20 %
Meer weer