CDA Noord-Holland wil beter ganzenbeheerplan

CDA Noord-Holland stelt dat het faunabeheerplan van de provincie zijn doel voorbij schiet. De partij pleit voor een beter ganzenbeheerplan met daarin effectievere maatregelen om ganzenschade bij de kern aan te pakken.

CDA+Noord%2DHolland+wil+beter+ganzenbeheerplan
© Vidiphoto

Willemien Koning-Hoeve, woordvoerder natuur en landschap namens CDA: 'Met dit beheerplan schiet de provincie haar doel voorbij. Wij begrijpen niet dat Gedeputeerde Staten blijven kiezen voor een beleid, waarvan op voorhand wordt gezegd dat het niet voldoende effectief zal zijn om de ganzenpopulatie substantieel te reduceren.'

Van het plan wat er nu ligt, zeggen onder meer LTO en de FBE dat het niet tot het gewenste resultaat leidt. 'Dat is een namelijk daling van het aantal ganzen tot het niveau van 2005. De FBE had eerder een ander voorstel voor een effectiever ganzenbeheerplan ingediend, maar dat werd helaas niet geaccepteerd door de gedeputeerde. Wij vragen om heroverweging.'


Verkorten winterrust

Koning wil weten wat de barrière is waardoor gedeputeerde Esther Rommel de stap naar een effectief ganzenbeheerplan niet kan maken. CDA wil proberen het provinciebestuur alsnog te laten inzien dat daling van het aantal ganzen hoogst noodzakelijk is. Die kan effectiever gerealiseerd worden door onder andere verkorten van de winterrust en het toestaan van bijvoorbeeld lokmiddelen.

'Het lijkt misschien niet sympathiek om te vragen om ganzen te beheren, maar als we dat nu niet effectief doen, moeten er uiteindelijk veel meer ganzen gedood worden', aldus Koning. Daarnaast verzoekt het CDA de gedeputeerde om ganzenbeheerplannen die door telers zelf aangedragen worden serieus te overwegen. Telers in West Friesland hebben bijvoorbeeld het plan 'Fauna in Evenwicht' aangedragen met eigen ideeën over beheer van ganzenpopulatie.


Verzoek om actiever beheer

Door 28 gemeentelijke CDA-afdelingen en 27 gemeentelijk VVD-afdelingen in Noord-Holland is vorig jaar een verzoek neergelegd bij de provincie om actiever in te zetten op het beheer van ganzen om de schade te reduceren. Daarnaast deden zij het verzoek om het eigen risico bij ganzenschade niet te verhogen totdat de ganzenpopulatie substantieel is afgenomen.

'Wij krijgen de indruk dat de gedeputeerde totaal niet luistert en niets gedaan heeft met dat verzoek. Wij willen weten welke reactie zij heeft gestuurd naar die gemeentelijke afdelingen', stelt Koning. Het hoge aantal ganzen brengt volgens de Noord-Hollandse CDA-fractie niet alleen schade toe aan de gewassen.

Het heeft ook een zeer negatief effect op biodiversiteit en weidevogelaantallen. Hier zou veel meer rekening mee moeten worden gehouden. Ook in beheerplannen van natuurgebieden, zodat daar ook effectief beheer van ganzen mogelijk wordt.


Beheerplan Zeevang

Als voorbeeld noemt Koning het Beheerplan Zeevang: 'Ganzen in de Zeevang richten zoveel schade aan dat er nauwelijks voedsel overblijft voor andere dieren. Op het kale land leven ook nauwelijks meer insecten. Het is noodzaak dat eerst onderzocht wordt of de overbevolking van ganzen de instandhoudingsdoelen van de andere diersoorten die hier hun broedplaats hebben niet in gevaar brengt. Pas daarna kan een dergelijk beheerplan worden vastgesteld.'

Dat is ook het verzoek van de natuurverenigingen. In het kader van effectiviteit zou het volgens Koning goed zijn als het Beheerplan Zeevang wordt aangepast en ook over drie jaar geëvalueerd zal worden. Net als het faunabeheerplan gans. Koning heeft vragen ingediend over het faunabeheerplan gans en het beheerplan Zeevang bij gedeputeerde Rommel. Uit de beantwoording blijkt dat zij veel verwacht van de nieuwe maatregel 'gecoördineerd populatie-beheer' in het kader van effectiviteit.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  20 %
Meer weer