Haalbaarheid stikstofmaatregelen wordt in beeld gebracht

De haalbaarheid en betaalbaarheid van stikstofmaatregelen en de sociaaleconomische effecten worden in het programma 'Stikstofreductie en natuurverbetering' in beeld gebracht. Een scenario zonder maatregelen is vanwege de wettelijke vereisten geen optie.

Haalbaarheid+stikstofmaatregelen+wordt+in+beeld+gebracht
© Persbureau Noordoost

Dat schrijft demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de 'Contourennota Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering' die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het is een eerste stap in de ontwikkeling van het programma dat de stikstofemissies- en neerslag moet verminderen en tegelijkertijd de natuur moet herstellen. Sinds 1 juli is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering van kracht. In de stikstofwet staan reductie- en natuurbeschermingsdoelen. Zo moet in 2030 de helft van het stikstofgevoelige Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarden liggen.

Met het opnemen van een beschrijving van sociaaleconomische effecten en de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen geeft de minister gehoor aan een motie van de Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD).


Negatieve effecten

Het doel van de sociaaleconomische beschrijving is 'om de proportionaliteit van verschillende mogelijke maatregelen onderling te kunnen wegen'. De inzichten over sociaaleconomische effecten van maatregelen kunnen worden benut om bij uitwerking van maatregelen mogelijke negatieve effecten te voorkomen of te verzachten. Deze effecten worden in beeld gebracht door een nog niet nader benoemd 'gezaghebbend wetenschappelijk instituut of bureau'.

Volgens Schouten is de beoordeling of iets haalbaar of betaalbaar is uiteindelijk een politieke keuze. Om goede keuzes te kunnen maken, wordt in het programma 'Stikstofreductie en natuurverbetering' een raming van kosten afgezet tegen beschikbare middelen. Daarnaast wordt er gekeken naar de uitvoerbaarheid van bronmaatregelen en natuurmaatregelen.


Overleg met provincies

Het programma 'Stikstofreductie en natuurverbetering' wordt in 2022 vastgesteld. Ondertussen is de uitvoering van bron- en natuurversterkingsmaatregelen al wel volop aan de gang, meldt de minister. Over de invulling van het programma is volop overleg met onder meer de provincies. Zo doen het Rijk en de provincies komend najaar een uitspraak over de vertaling van landelijke omgevingswaarden naar regionale doelen.

Begin 2022 wordt een eerste stap gepresenteerd over de ontwikkeling van een maatregelenpakket voor de gebiedsprocessen van Natura 2000-gebieden. In de zomer van 2022 volgt een doorrekening van de maatregelenpakketten en een besluit over vervolgstappen om deze pakketten verder aan te scherpen. In de eerste helft van 2023 worden de gebiedsprocessen vastgesteld.


Ongecontroleerde uitkoop

In de brief aan de Tweede Kamer herhaalt Schouten dat extern salderen niet mag leiden tot ongerichte en ongecontroleerde uitkoop van het platteland. 'Met de provincies heb ik daarom verschillende waarborgen afgesproken voor een zorgvuldige manier van extern salderen met veehouderijbedrijven. Het is aan Gedeputeerde Staten van de verschillende provincies om te besluiten wanneer extern salderen met veehouderijen mogelijk wordt gemaakt. Dit geldt ook voor verleasen.'

Schouten heeft overleg gehad met de bankensector om de financieringsproblemen van de PAS-melders te verkleinen. De sector ziet hiervoor geen structurele oplossing, geeft ze aan, omdat de banken zich moeten houden aan wet- en regelgeving en de banken een definitieve vergunning nodig hebben om de onzekerheid weg te nemen. De minister blijft overleggen met de banken over wat er mogelijk is om PAS-melders tijdens het legalisatieproces van financiering te voorzien.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  19° / 11°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  80 %
 • Zaterdag
  20° / 11°
  70 %
Meer weer