Masterplan voor betere Zeeuwse zoetwatervoorziening

ZLTO heeft met vijf andere partijen uit de agrarische sector haar wensen en aanbevelingen voor een robuuste zoetwatervoorziening in Zeeland op papier gezet. Dit Masterplan Zoetwater voor Zeeland wordt woensdag aangeboden aan het provinciebestuur en waterschap Scheldestromen.

Masterplan+voor+betere+Zeeuwse+zoetwatervoorziening
© Nieuwe Oogst

Landbouwcoöperatie CZAV, kennisinstelling Delphy, groeispecialist Van Iperen BV, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Rabobank en ZLTO bieden hun gezamenlijke plan aan landbouwgedeputeerde Jo-Annes de Bat en waterschapsbestuurder Luc Mangnus aan. De partijen vragen aan de provincie en het waterschap om hun advies een volwaardige plek te geven in de aanpak en programmering zoals die wordt vormgegeven.

Dat gebeurt momenteel in het kader van het Zeeuws Deltaplan Zoet water en Deltaprogramma Zoetwater. Ook Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een initiatief van LTO Nederland, zal een belangrijke rol spelen bij de uitvoering van de maatregelen.

Door een tekort aan beschikbaar zoetwater in het groeiseizoen staat de land- en tuinbouw in Zeeland onder druk. Ruim driekwart van de Zeeuwse boeren en tuinders moet het stellen zonder adequate aanvoer van zoetwater, dit komt neer op 90.000 hectare landelijk gebied. Het beter vasthouden en bergen van regenwater, efficiënt omgaan met het beschikbare zoete grondwater of aanvoer van zoetwater van elders zijn kansrijke oplossingen voor Zeeland, melden de zes partners.

Dit masterplan laat zien dat de agrarische sector hierin voor zichzelf een belangrijke rol ziet en daar zijn we blij mee

Jo-Annes de Bat, landbouwgedeputeerde Noord-Brabant

21 maatregelen

Het samenwerkingsverband wil samen met provincie, waterschap en andere partners nieuwe kansrijke zoetwaterprojecten starten en lopende projecten succesvol uitvoeren. In het masterplan worden 21 oplossingen aangedragen om de zoetwatervoorziening te vergroten. Dat moet gebeuren aan de hand van vijf pijlers. Dat zijn kennisontwikkeling en innovatie, een robuuster regionaal watersysteem, efficiënter watergebruik en duurzaam bodembeheer. Maar ook voorkomen van actieve verzilting door maatwerk in waterpeilen en -netwerk en meer aanvoercapaciteit van zoetwater en grootschalige waterberging.

Volgens de samenwerkende organisaties wordt Zeeland door de verzilting dubbel zo hard getroffen door de klimaatverandering en de bijbehorende langere perioden van droogte. Door de stijgende zeespiegel veranderende neerslagpatronen krijgt zoutwater steeds meer kans om het beschikbare zoete grondwater te verzilten. Dat is een probleem bij het telen van gewassen.


Kwetsbaar

Landbouwgedeputeerde De Bat beaamt de precaire situatie in Zeeland. 'Afgelopen weken regende het. Dat was voor de agrarische sector echt belangrijk, na toch weer weken van droogte. De vorige drie jaar was dat niet het geval en dat geeft weer hoe kwetsbaar we zijn als het gaat om zoetwater.'

Daarom moet er volgens hem worden samengewerkt met alle betrokken partijen in Deltaplan Zoetwater. 'Daarin komen maatregelen te staan die we op korte termijn kunnen nemen, maar ook het perspectief voor de langere termijn. Dit masterplan laat zien dat de agrarische sector hierin voor zichzelf een belangrijke rol ziet en daar zijn we blij mee.'


Verantwoordelijkheid

Het waterschap vindt het naar eigen zeggen een goede zet dat de partijen zoetwater als knelpunt signaleren en hierin investeren. 'Het is een mooie bevestiging dat de initiatieven die zijn opgezet, worden omarmd door dit samenwerkingsverband', reageert Luc Mangnus, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen. 'En belangrijker nog, dat zij ook hun verantwoordelijkheid willen nemen om uitvoering te geven aan zoetwaterprojecten.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  8° / 0°
  5 %
 • Woensdag
  10° / 2°
  5 %
 • Donderdag
  11° / 3°
  20 %
Meer weer