Rechtbank: lelieteler heeft Wnb-vergunning nodig bij middelengebruik

Een lelieteler uit het Drentse Vledder met grond bij Natura 2000-gebied Het Holtingerveld moet een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb) aanvragen als hij gewasbeschermingsmiddelen wil gebruiken of het land wil draineren. Rechtbank Noord-Nederland heeft Milieudefensie in het gelijk gesteld in een zaak tegen provincie Drenthe.

Rechtbank%3A+lelieteler+heeft+Wnb%2Dvergunning+nodig+bij+middelengebruik
© Nieuwe Oogst

De lokale afdeling van Milieudefensie in Westerveld had provincie Drenthe om handhaving gevraagd toen de teler uit gemeente Westerveld zonder Wnb-vergunning een stuk land inrichtte voor lelieteelt. Het bedrijf teelt al sinds 1990 lelies. Het breidde uit van 1 hectare in het eerste jaar naar 100 hectare dit jaar. De milieuorganisatie stelt dat de teelt gepaard gaat met 'grondwateronttrekking, drainage, beregening en een excessief gebruik van bestrijdingsmiddelen.'

Volgens Milieudefensie is de lelieteelt niet te rangschikken onder bestaand gebruik, maar is het een project waarvoor een vergunningplicht geldt op grond van de Wet natuurbescherming. De milieuorganisatie geeft aan dat onvoldoende zeker is dat het aanbrengen en gebruik van drainage en gewasbeschermingsmiddelen de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied niet zullen aantasten.


Rechtbank Noord-Nederland is het met Milieudefensie eens dat het om een 'project' gaat waarbij sprake is van een fysieke ingreep in het natuurlijke milieu.


Handhavingsverzoek afgewezen

Provincie Drenthe vindt dat geen natuurbeschermingswetvergunning nodig is en wees een handhavingsverzoek van Milieudefensie af. Volgens provincie Drenthe laat het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen biociden (Ctgb) alleen middelen toe als er geen onacceptabele gevolgen zijn voor het milieu. Daarom kan ervan worden uitgegaan dat er geen significante gevolgen zijn voor de natuur en het grondwater in het Natura 2000-gebied, stelt de provincie.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat provincie Drenthe onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de effecten van drainage en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het Natura 2000-gebied. Het verweer van de provincie dat bestrijdingsmiddelen worden onderzocht door het Ctgb en dat hierbij ook de effecten voor de natuur worden meegenomen, vindt de rechtbank ook onvoldoende.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  17° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  18° / 11°
  50 %
Meer weer