LTO waarschuwt voor nieuwe juridische fuik na middelenuitspraak

De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in een zaak van Milieudefensie tegen provincie Drenthe is onuitvoerbaar, stelt LTO Nederland. De belangenbehartiger waarschuwt voor een nieuwe juridische fuik. De provincie weigerde handhavend op te treden tegen een teler die drainage en gewasbeschermingsmiddelen toepaste. De rechtbank oordeelt dat dit onterecht is.

LTO+waarschuwt+voor+nieuwe+juridische+fuik+na+middelenuitspraak
© Han Reindsen

Provincie Drenthe stelde dat geen natuurvergunning nodig is, omdat uit onderzoek naar de effecten van drainage bleek dat deze verwaarloosbaar zijn. Ook de invloed van het gebruik van gewasbescherming heeft geen enkel nadeel voor de Natura 2000-gebieden, zo gaf de provincie aan. Dat is namelijk al getoetst door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

Maar volgens de rechter had moeten worden beoordeeld wat bij elkaar opgeteld de effecten zijn van alle al bestaande drainage en andere werkzaamheden in het gebied op de natuur. De rechtbank oordeelt ook dat de algemene beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen door het Ctgb niet voldoende is om ervan uit te kunnen gaan dat er in de specifieke situatie geen significant effect op de natuur is.


Impact natuurbeschermingswetgeving

De uitspraak leidt mogelijk tot een nog verdergaande impact van de natuurbeschermingswetgeving. Als de rechterlijke redenering wordt gevolgd, vereist praktisch elke economische handeling een stapel rapporten en een vergunning.

Volgens Joris Baecke, LTO-portefeuillehouder Gezonde Planten, klimt de rechter met deze uitspraak op de stoel van een autoriteit die de wettelijke taak heeft om onafhankelijk en op basis van wetenschappelijke inzichten te toetsen of middelen veilig zijn voor het milieu.


'Deze uitspraak maakt van het voorzorgsprincipe het verlammingsprincipe', reageert Baecke . 'Het is onuitvoerbaar. Natuurlijk is voorzichtigheid geboden bij natuurbescherming, maar op een gegeven moment moet je ook durven zeggen: deze handeling heeft geen effect, het heeft geen zin om dit nóg 10 decimalen extra te willen uitrekenen en onderzoeken. Of moet je als je naast een Natura 2000-gebied woont straks ook een hydrologisch onderzoek en een vergunning aanvragen als je de sproeier aanzet, de auto wast, de ramen lapt of bomen plant?'

'Je zou in deze uitspraak kunnen lezen dat de wetenschappelijke consensus ook maar een mening is. Dat vind ik zeer zorgelijk. Het Ctgb bepaalt met gedetailleerde scenario's wat de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het milieu en het water zijn, net zoals ze dat bekijken voor mensen en dieren. Een toegelaten middel dat volgens voorschrift wordt gebruikt is veilig. Zo simpel zou het moeten zijn', stelt Baecke.

De uitspraak in deze casus heeft potentieel vergaande gevolgen voor de hele economie, geeft LTO aan. Het gaat dan om de vraag of de dagelijkse praktijk, die vaak al decennia op een bepaalde plek plaatsvindt maar natuurlijk ook aan verandering onderhevig is, bij het minste of geringste vergunningplichtig is en vergaande onderzoeken en rapportages vereist. Dat raakt niet alleen telers, maar alle bedrijvigheid in Nederland.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  11° / 1°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 6°
  70 %
 • Zaterdag
  10° / 5°
  30 %
Meer weer