Overijssel past leefgebiedenkaarten aan voor Aerius-update

Provincie Overijssel heeft geactualiseerde leefgebiedenkaarten aangeleverd voor de update van het rekenprogramma Aerius. Op de geüpdatete kaarten zijn percelen die volledig agrarisch in gebruik zijn en die worden bemest, verwijderd.

Overijssel+past+leefgebiedenkaarten+aan+voor+Aerius%2Dupdate
© Twan Wiermans

Sinds de laatste actualisatie van Aerius in oktober 2020 is er veel aandacht voor leefgebiedenkaarten die door de provincies worden aangeleverd. Die kaarten bestaan uit een leefgebiedenkaart en een habitatkaart binnen de Natura 2000-begrenzing. Naar aanleiding van de laatste actualisatie is er onrust ontstaan en zijn door de Tweede Kamer en door Provinciale Staten vragen gesteld.

Landbouwminister Carola Schouten heeft toen aangegeven dat percelen die volledig agrarisch in gebruik zijn en worden bemest, niet in Aerius moeten worden opgenomen.

Provincie Overijssel had deze lijn naar eigen zeggen al in december ingezet vanuit de gedachte dat wanneer er volgens de regels dierlijke mest wordt uitgereden op een agrarisch perceel, het dan niet logisch is dat zo'n perceel als stikstofgevoelig wordt aangemerkt. Overijssel heeft deze aanpassing nu voor een flink deel gedaan. De aangepaste kaarten zijn al te vinden op de website van de provincie. Een deel kan nog niet worden aangepast, omdat hierover nog onderzoek moet plaatsvinden. Deze volgen in de volgende actualisatie.


270 hectare verwijderd

De provincie heeft inzichtelijk gemaakt om welke percelen het gaat. Vervolgens is een aanpassing gemaakt van de leefgebiedenkaarten voor de Natura 2000-gebieden Wieden, Weerribben, Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Hier is 82 hectare uit de kaart verwijderd. Bovendien is er gekeken naar de kaart voor het gebied Rijntakken. In dit gebied wordt 188 hectare van de kaart gehaald. Er wordt niet meer getoetst op stikstof in Aerius voor de betreffende percelen die volledig agrarisch worden gebruikt. De aangepaste kaarten worden openbaar toegankelijk en ingebracht in de actualisatie van Aerius.

In de kavelruil Blokzijl-Vollenhove zijn percelen betrokken waar sprake is van stikstofgevoelig leefgebied. Door de ruilverkavelingscommissie is verzocht is om de stikstofgevoelige leefgebieden van de agrarische percelen te halen en de stikstofgevoelige leefgebieden op de percelen van Natuurmonumenten te verplaatsen naar de nieuwe percelen van Natuurmonumenten. Dit verzoek is door de ruilverkavelingscommissie in overleg met Natuurmonumenten opgesteld.

De provincie heeft besloten aan het verzoek mee te werken en de agrarische percelen met leefgebieden in deze actualisatieronde al van de kaart te halen om daarmee de kavelruil mogelijk te maken.


Gegevens moeten matchen met werkelijkheid

'Als provincie willen wij dat onze gegevens zo goed mogelijk matchen met de werkelijkheid. Dit is in het belang van zowel de kwetsbare natuur als van onze ondernemers. De uitgangspunten moeten goed zijn en met deze aanpassing is hier nu een start mee gemaakt', zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP).

'We zijn er nog niet. Er moet nog een aantal zaken ecologisch worden uitgezocht, voordat er voor alle betreffende hectares duidelijkheid is. Dit gaat de komende tijd gebeuren in constructieve samenwerking met de belangenorganisaties. We hebben allemaal belang bij een goede kwaliteit van de kaarten.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  18° / 10°
  50 %
 • Zondag
  20° / 9°
  10 %
 • Maandag
  22° / 10°
  5 %
Meer weer